Rechterlijke correctie op onredelijk overheidsbeleid - Dam Advocaten

Na tien jaar het stokje overdragen

Dit is de laatste column van ons kantoor in Zaanbusiness Magazine. Meer dan 10 jaar lang hebben wij met plezier diverse juridische onderwerpen met u besproken. Het lijkt ons tijd worden om het stokje over te...
Jaap_Jong_New_Zaanbusiness

De disfunctionerende werknemer

Uit de verschillende evaluaties die zijn gehouden over de Wet werk en zekerheid (Wwz), blijkt dat veel vaker dan voorheen een ontbindingsverzoek door de kantonrechter wordt afgewezen. Bij de rechtbank in...
Column van Dam Advocaten over Kinderalimentatie

Alimentatie jong meerderjarige

In art. 1:392 lid 2 en 395a lid 1 BW staat bepaald hoe lang een ouder alimentatie voor zijn of haar kinderen dient te betalen. Het is daarbij niet van belang of de kinderen behoeftig zijn, dat wil zeggen of...
Jaap_Jong_New_Zaanbusiness

Goedkope dubbelgangers? Vergeet het maar!

Onlangs ontstond er commotie over een filmpje van supermarkt Picnic, waarin een dubbelganger van Max Verstappen werd ingezet. Volgens Picnic was het filmpje bedoeld als een parodie op het filmpje van Jumbo,...
Jaap-Jong

Kennis delen is macht

Dam Advocaten is flink actief in de Zaanse ondernemerswereld. Netwerken en een divers netwerk hebben zijn belangrijke factoren voor ondernemers, ook voor Dam Advocaten. Naast een groot aantal contacten geeft...
Rechterlijke correctie op onredelijk overheidsbeleid - Dam Advocaten

Wet Deregulering Beoordeling Arbeids­relaties

Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. Voor deze datum kon de werkgever, wanneer deze twijfelde of de inge­huurde zzp'er wel écht een zelfstandig ondernemer...
Jaap-Jong

De Stoelendans en het omgekeerd afspiegelen

Er wordt nog steeds veel gereorganiseerd. Soms wordt daarbij de zogenaamde stoelendans toegepast. In dat geval komen bepaalde bestaande functies te vervallen en worden nieuwe functies gecreëerd, waarop de...
Jaap-Jong

Zieke werknemer en de privacy

Werknemers en werkgevers staan er in de praktijk vaak niet bij stil dat te veel informatie over de gezondheid van de werknemer gedeeld. De werknemer meldt vaak spontaan veel gegevens over de ziekte en de...
Jaap-Jong

Ontslag op staande voet

Haastige spoed is zelden goed en dat gaat in meerdere opzichten ook op voor de Wet Werk en Zekerheid. Ik heb daar al eerder over geschreven. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk dat over sommige onderdelen...
Column van Dam Advocaten over Kinderalimentatie

Bewijslast samenwonen en partneralimentatie

Op 22 april 2016, ECLI:NL:HR: 2016:724 heeft de Hoge Raad een belangrijke beschikking gewezen met betrekking tot einde van de alimentatieplicht bij samenwoning.  In deze zaak had de man een detectivebureau...
Column van Dam Advocaten over Kinderalimentatie

Kinderalimentatie, de Hoge Raad heeft gesproken

In mijn vorige column ben ik ingegaan op de wijze waarop sinds 2013 de kinderalimentatie werd berekend. Sinds 2013 werd het kindgebonden budget in mindering gebracht op de hoogte van de behoefte van het kind...