Bespaar veel geld door het weg te geven

VANDERLAAN Groep - fiscaal en accountancy

Door nu geld weg te geven (schenken) bespaart u op inkomstenbelasting en erfbelasting.

Tijdens uw leven betaalt u jaarlijks inkomstenbelasting over uw vermogen (box 3 heffing) indien u meer bezit dan € 21.330 (€ 42.660 voor fiscale partners). Gaat u nu schenken, dan wordt uw vermogen verlaagd en betaalt u minder inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u uw erfgenamen helpen met het besparen op erfbelasting. Na uw overlijden betalen uw erfgenamen namelijk erfbelasting over uw vermogen. Velen ervaren erfbelasting als een oneerlijke belasting, omdat er al inkomstenbelasting is betaald over het vermogen.

U kunt uw toekomstige erfgenamen echter al tijdens uw leven laten ‘erven’, door te schenken. Hiermee kunt u een hoop erfbelasting besparen. De erf- en schenkbelasting kent vrijstellingen. De vrijstelling in de erfbelasting kan eenmaal benut worden, namelijk bij uw overlijden. De meeste vrijstellingen in de schenkbelasting kunt u jaarlijks benutten, waardoor u tijdens uw leven al een deel van uw vermogen belastingvrij kunt overhevelen naar uw toekomstige nabestaanden. Bijkomend voordeel is dat u een lagere box 3 heffing heeft en minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Slim gebruik maken van de tariefstructuur

De erf- en schenkbelasting kent dezelfde tariefstructuur. Boven de vrijstellingen betalen kinderen tot een schenking of erfenis van € 121.295 10% en daarboven 20%. Voor kleinkinderen geldt 18% en 36% en voor derden 30% en 40%. Mocht u voorzien dat uw erfgenamen erfbelasting volgens het hoge tarief gaan betalen, dan kunt u al 10% (18% voor kleinkinderen) besparen door te schenken tegen het lage tarief. Natuurlijk moet u wel over voldoende vermogen blijven beschikken om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.

Schenken ‘op papier’

Als u vermogen wilt schenken, maar wel over het vermogen wil blijven beschikken, dan is de zogenaamde papieren schenking een mogelijkheid. Ook als uw vermogen voor een groot deel uit onroerend goed bestaat kunt u gebruik maken van de papieren schenking. U schenkt uw kind een bedrag en leent dat meteen weer terug. U krijgt hierdoor een schuld aan uw kind, waardoor uw vermogen in box 3 daalt en u dus minder belasting hoeft te betalen. De vordering op u is bij uw kind wel belast in box 3.

U moet uw kind jaarlijks wel minimaal 6% rente betalen. Doet u dat niet, dan moet uw kind alsnog erfbelasting betalen. Bewaar daarom de betaalbewijzen van iedere rentebetaling goed.

Schenking schriftelijk vastleggen

U hoeft een schenking niet schriftelijk vast te leggen, met uitzondering van de schenking die na uw overlijden opeisbaar is. Deze moet zelfs notarieel vastgelegd worden. Toch is het verstandig om bij andere schenkingen, met name bij grotere bedragen, iets op papier te zetten.

Door middel van een uitsluitingsclausule kunt u bepalen dat de schenking niet in een (toekomstige) gemeenschap van goederen terecht komt. Hierdoor kan de (toekomstige) partner van uw kind niet over het door u geschonken bedrag beschikken. U kunt ook vastleggen dat u de schenking kan herroepen. Dit kunt u vastleggen voor specifieke situaties. Als uw kind bijvoorbeeld in de bijstand terecht komt, geldt er een vermogenstoets. Mogelijk voldoet uw kind niet aan de vermogenstoets door uw schenking. U kunt de schenking dan herroepen.

Ook is het verstandig om vast te leggen dat de schenking wordt teruggedraaid als uw kind eerder overlijdt dan u en u de enige erfgenaam bent. U als ouder wordt in de erfbelasting namelijk behandeld als derde en betaalt dan 30-40% over uw eigen schenking.

Daarnaast kunnen zich na de schenking omstandigheden in het leven van uw kinderen voordoen waarin u spijt krijgt van uw schenking. U kunt dan, zonder opgaaf van reden, de schenking terugdraaien.

Plan uw schenkingen

Natuurlijk moet u geen geld weggeven dat u later nog nodig heeft. Het is daarom van belang om een goed schenkingsplan te maken. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen, zodat u zoveel mogelijk erfbelasting kunt besparen zonder in financiële problemen te komen.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl