‘Als we niets doen verdwijnen belangrijke spelers zoals het Zaantheater’

De stichting Zaanse Ondernemersdag is op 6 februari 1989 opgericht op initiatief van de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, Vereniging Ondernemerskring Zaanstreek (OZ), Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) district Zaanstreek, Maatschappij voor Nijverheid en Handel (MNH) departement Zaanstreek, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek en gemeente Zaanstad.

Het college stelt een pakket aan maatregelen voor aan de raad om de culturele instellingen die behoren tot de basisinfrastructuur te behouden. Op deze manier kunnen instellingen ook aanspraak maken op steun vanuit het Rijk dat alleen op basis van cofinanciering geld beschikbaar stelt. Daarnaast wil het college € 150.000 besteden aan een subsidieregeling voor de kleinere instellingen en de amateurverenigingen omdat deze instellingen een belangrijke verbindende factor zijn in de Zaanse samenleving. Het college stelt voor het benodigde budget vrij te maken uit de middelen die zijn overgebleven doordat de Zomer van Monet 2021 niet door kan gaan vanwege COVID-19.

Werkgelegenheid
Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: “Uit een inventarisatie onder de cultuursector blijkt dat een aantal Zaanse instellingen in acute financiële nood zit. Het college stelt voor om extra steun te verlenen omdat er anders culturele instellingen verdwijnen die cruciaal zijn voor onze gemeente. Deze organisaties zorgen er niet alleen voor dat er voldoende cultuuraanbod is voor onze inwoners, maar genereren ook veel werkgelegenheid. Denk aan werk voor de makers, toeleveringsbedrijven, de creatieve sector, horeca en het toerisme.”

Steun vanuit het Rijk voor cultuurinstellingen met een regionale functie 
De prioriteit van het college ligt op het behouden van de culturele basisinfrastructuur. Hiertoe behoren onder andere de bibliotheek, het Zaantheater, De Fabriek, Fluxus, Theatermijn en de Groote Weiver. Het Rijk zet zich in voor het behoud van zogenaamde vitale organisaties met een regionale functie zoals het Zaantheater, het Zaans Museum en De Fabriek. Deze organisaties komen daarom in aanmerking voor aanvullende steun. Voorwaarde voor deze Rijkssteun is dat de gemeente ook financieel bijdraagt in de vorm van cofinanciering. De deadline voor het aanvragen van Rijkssteun is 10 juli 2020. Het is bijzonder dat er in Zaanstad maar liefst drie instellingen zijn die in aanmerking komen voor Rijkssteun; dit zegt iets over hun kwaliteit en belang voor de regio.

Minder bezoekers
Het college wil het Zaantheater, het Zaans Museum, filmtheater de Fabriek en De Groote Weiver financieel steunen omdat zij forse verliezen lijden sinds de coronamaatregelen van kracht werden. Door de beperkingen van de anderhalve meter samenleving, draaien deze instellingen – ook na de versoepelingen van 1 juli – minder omzet dan gebruikelijk omdat er veel minder bezoekers in mogen. De overige instellingen die behoren tot de basisinfrastructuur geven aan relatief weinig schade te hebben of zijn zelf in staat om de schade op te vangen.

Amateurkunst en kleinere instellingen belangrijke voor Zaanse gemeenschap
Het college wil daarnaast een subsidieregeling in het leven roepen van € 150.000 bestemd voor de kleinere instellingen en de amateurkunst, met een maximum van € 4.000 per instelling of vereniging. Voorwaarde is dat de instellingen aantoonbare schade hebben door de coronabeperkingen. Het college vindt deze instellingen en amateurkunstverenigingen waardevol omdat zij fungeren als ontmoetingsplek voor vrijwilligers en inwoners met verschillende achtergronden. “Voorkomen moet worden dat dit netwerk verdwijnt door de coronacrisis”, zegt de wethouder Cultuur.

Bestaande cultuurbudget inzetten
De totale kosten van het maatwerkpakket (€ 399.00) en de subsidieregeling (€ 150.000) bedragen € 549.000. Deze middelen komen uit het bestaande cultuurbudget dat beschikbaar is gekomen nu de Zomer van Monet 2021 niet door kan gaan. Daarnaast hebben de vier bovengenoemde instellingen een aanvraag gedaan bij Het Rijk voor een totaalbedrag van € 371.000.

De gemeenteraad buigt zich na de zomer over dit raadsvoorstel. Voor het Rijk is dit collegebesluit voldoende om de steunaanvragen in behandeling te kunnen nemen.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Webdevelopment: Webstation web-station.nl