ZaanBusiness Logo Wit

Bedrijfsinvesteringszone Stadshart Zaandam van start

Het Stadshart van Zaandam heeft vanaf 1 januari 2019 officieel een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Een BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren om het stadshart aantrekkelijker, bekender en veiliger te maken. De ondernemers betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage waarvan de gemeente de heffing en invordering verzorgt. De Stichting BIZ Stadshart Zaandam heeft het initiatief genomen om een BIZ op te richten. In de afgelopen periode is hiervoor een draagvlakmeting gedaan. De uitkomst hiervan is dat een ruime meerderheid van de ondernemers vóór een BIZ is. BIZ start vanaf 1 januari 2019, voor een periode van 5 jaar.

‘Ondernemers die op deze manier de samenwerking zoeken kunnen een extra toegevoegde waarde leveren aan de stad. Voor de binnenstad en voor ons is dit mooi nieuws’, zegt wethouder Economische Zaken Gerard Ram. ‘Uiteraard moeten we bekijken hoe de BIZ in de praktijk werkt en zorgvuldig evalueren. Maar wij denken dat dit kan leiden tot het verder verbeteren van ons winkelgebied. Het is bovendien goed dat ondernemers zelf invloed hebben op de uitstraling en veiligheid in ‘hun’ gebied. Wij vinden het ook positief dat er wordt gekeken naar het gemeenschappelijk belang. Wat ons betreft volgen andere gebieden in Zaanstad het goede voorbeeld van de Zaanse binnenstad’.

Uitslag draagvlakmeting
De notaris heeft vastgesteld dat er van de 302 verzonden stembiljetten, 184 correct ingevulde stembiljetten zijn ingeleverd bij de gemeente. Daarvan hebben 126 bijdrageplichtigen vóór inwerkingtreding gestemd, 56 bijdrageplichtigen tegen en 2 hebben neutraal gestemd. Hiermee voldoet de uitslag aan de wettelijk voorgeschreven draagvlakvereisten, waardoor de BIZ-Verordening met ingang van 1 januari 2019 in werking zal treden.

Voorzitter oprichtingsbestuur BIZ Stadshart Zaandam, Colette Hesse; ‘Alle ondernemers werken aan hetzelfde doel; meer bezoekers en meer bestedingen in de stad. Door samen te werken bereiken we een grotere financiële slagkracht, bijvoorbeeld door betere promotie van onze mooie binnenstad. Samen creëren we een sfeervollere binnenstad bijvoorbeeld door het organiseren van feestverlichting en evenementen. Samen genereren we meer traffic naar de binnenstad. Samen staan wij sterk, samen hebben wij een grotere kans op het realiseren van plannen en ideeën. Alles zelf doen is optellen, samendoen is vermenigvuldigen.’