ZaanBusiness Logo Wit

BVNM wekt eigen energie op met liefst 15.000 zonnepanelen

Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM) uit Wormerveer heeft een prachtige verduurzamingsslag gemaakt. Tijdens de nieuw­jaarsbijeenkomst van BVNM op 23 januari jl. werd
een gezamenlijk zonnepanelenpark met liefst 15.000 zonnepanelen officieel in gebruik gesteld door de Zaanse wethouder Sanna Munnikendam.

De BVNM-ondernemers hebben enkele jaren geleden de handen ineengeslagen om de energie­rekening van hun bedrijven flink omlaag te brengen. Middels de opgerichte Stichting Alliantie Energievoorziening Noordelijk Zaanstad, kortweg SAENZ, werd een energiecoöperatie van, voor en door ondernemers gestart.

In gezamenlijkheid

‘We zijn destijds begonnen met gezamenlijke energie-inkoop voor de bedrijven op ons terrein. Collectief kun je energie goedkoper aan­schaffen’, zo geeft SAENZ-voorzitter Edwin de Groot aan. ‘Nu zitten we in fase 2: het verduurzamen van het bedrijventerrein. Dat doen we o.a. met die 15.000 zonnepanelen, door zelf energie op te wekken en deze vervolgens binnen de BVNM te gebruiken of te verhandelen. In de toekomst mikken we op fase 3: zorgen dat ons gebied energie­onafhankelijk wordt en we een surplus aan energie kunnen opwekken en aanbieden aan de gemeente Zaanstad.’ De investering van het zonnepanelenpark bedroeg 870.000 euro. Een kwart daarvan verkregen de BVNM-ondernemers via subsidies. De rest is eigen geld. Direct voordeel: de energiekosten dalen enorm. ‘Er wordt weleens gezegd dat bedrijven alleen bezig zijn met ondernemen en niet geven om duurzaamheid. Maar jullie laten zien dat dit niet het geval is’, gaf wethouder Munnikendam (duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie) een groene pluim tijdens de zonnepanelenopening. ‘Saenz laat zien dat in gezamenlijkheid mooie dingen tot stand kunnen komen.’

Zaans klimaatakkoord

Volgens Munnikendam geeft Saenz een uitstekend signaal af. ‘Zaanstad wil in 2040 energieneutraal zijn. We gaan met de gemeenteraad binnenkort ook beginnen met klimaattafels en het Zaans klimaatakkoord. Daar hebben we iedereen bij nodig, zowel ondernemers als bewoners. We moeten dit mét elkaar doen.’ Munnikendam ziet Zaanstad voor zich waar bestaande huizen straks verwarmd zullen worden met restwarmte van bedrijven. ‘Ik zie een stad voor me waarbij bedrijven, zoals bijvoorbeeld verenigd in Saenz, hun eigen energie gaan opwekken. Een stad waar geen restafval meer bestaat.’ Begin februari heeft Zaanstad een begin gemaakt met de aanleg van een open warmtenet. Dat zal aanvankelijk worden gevuld met biomassa. Later komt ook restwarmte van bedrijven erbij, zo is het idee. Munnikendam: ‘De energietransitie is nieuw. We hebben het nog nooit gedaan. Maar ik voel de energie in Saenz hier en dat jullie dat omzetten in mogelijkheden. Jullie hoefden niet gestimuleerd te worden om dit te doen. Jullie deden het zelf al. Dat is super om te zien. Saenz heeft niet voor niets binnen de Metropoolregio Amsterdam de Plabeka Duurzaamheidsprijs 2018 gewonnen. Het juryrapport had het over doorzettingsvermogen, innovatief gehalte, beginnen met kleine ondernemers en de meerwaarde van samenwerking. Dat zegt alles. De waardering voor jullie als collectief is enorm.’