Collectieve aanpak gemeente en ondernemers loont

De raad bestaat uit 39 raadsleden, ondersteund door steunfractieleden en fractieassistenten. Al deze mensen zijn afkomstig uit 14 fracties. Op woensdag 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad voor de periode van 2018-2022. Hierover volgt meer informatie op verkiezingen.zaanstad.nl

Op 21 maart a.s. zijn er nieuwe gemeenteraads­verkiezingen. Hoe was de afgelopen vier jaar het contact tussen de Zaanse politiek en het lokale bedrijfsleven? En hoe kunnen gemeente, politici en ondernemers gezamenlijk zorgen voor een florerende toekomst? Zaanbusiness vroeg het aan BVNM en Zaandelta. 

Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM) zag afgelopen najaar al kans om de aanstaande gemeenteraads­verkiezingen aan te grijpen om in contact te komen met lokale politici. Zo verstuurde BVNM-voorzitter Dick Dekker een brief naar alle Zaanse politieke partijen. De boodschap: BVNM, waar liefst 4.500 mensen werken, wil graag met de politiek samenwerken op het gebied van ‘WOZ’: Werkgelegenheid, Opleiding & onderwijs en Zorg.

Kijk vooruit

De oproep van Dekker kreeg snel respons. Eind 2017 gaf hij aan de Zaanse gemeenteraadsleden een presentatie. Bovendien kreeg de BVNM in ’t Lokaal o.a. de PvdA, D66 en VVD op bezoek. ‘En allen zijn enthousiast om ons bedrijventerrein vanuit de drie-eenheid gemeente, onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk te ontwikkelen’, vertelt Dekker. ‘Waarom dit samen handelen zo belangrijk is? Als we nu niet kijken naar waar we over 10 jaar willen staan, bestaat de kans dat we in zijn geheel afglijden. Kijk naar actuele ontwikkelingen: bij Tata Steel verdwijnen 2.000 banen en bij Kijkshop zijn 400 mensen weg. Zoiets wil je niet. Daarom is het belangrijk om ons bedrijventerrein blijvend te ontwikkelen over de as van de 4.500 mensen die hier werken.’ Vanuit de WOZ-invalshoek wordt bij de Werkgelegenheid gekeken naar: waar liggen de kansen voor groei van bedrijven, startups en jong ondernemerschap. ‘Maar ook wat betreft participatie: welke verantwoordelijkheid kunnen wij als ondernemers nemen in samenwerking met de overheid. Op het WOZ-gebied van Opleiding en onderwijs willen we inzetten op een verdere beklijving van ’t Lokaal: het onlangs door de BVNM, gemeente Zaanstad en het onderwijs opgerichte kenniscentrum en hotspot. Wat heeft opleiding en onderwijs nodig om stageplekken te kunnen faciliteren op elk gewenst niveau?’, stelt Dekker. ‘En qua Zorg moeten we openstaan vóór en bereid zijn óm blijvend te innoveren en te anticiperen op de zorgvraag. Dat is geen statisch maar een dynamisch geheel. Doel is om uitval en ziekte van werknemers te voorkomen.’

Pilot

De samenwerking tussen gemeente, (basis, middelbaar én hoger) onderwijs en BVNM krijgt al snel vorm. ‘Zo wordt er voor groepen 8 van basisscholen een junior skills programma ontwikkeld. Daarmee gaan we kinderen van 11, 12 jaar laten kennismaken met het bedrijfsleven’, zegt Dekker. ‘En de Hogeschool van Amsterdam gaat een onderzoek doen over hoe je criminaliteit op bedrijventerreinen kunt signa­leren en tegengaan.’ Inmiddels is de gezamenlijke aanpak van Noorderveld-Molletjesveer al tot pilot uitgeroepen. ‘Alle bruikbare resultaten en data kunnen in de toekomst worden gekopieerd naar andere Zaanse bedrijventerreinen en ook winkelcentra. Dus iedereen kan hiervan gaan profiteren’, vertelt Dekker enthousiast. ‘Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de economisch en sociaal maat­schappelijke structuur.’

Vooruitstrevend

Dekker is dan ook zeer tevreden over de recente samenwerking met gemeente. ‘Als ik kijk hoe ik drie jaar geleden tegen het ambtelijk apparaat aankeek en hoe ik nu de samenwerking vanuit de gemeente voel om zaken anders aan te pakken én de wil om gezamenlijk op te trekken, dan is Zaanstad zeer vooruitstrevend. Ik ben tevens blij met het contact met de lokale politieke partijen. Ik heb ze ook uitgedaagd: kom met punten die jullie belangrijk vinden. Dan gaan we dat als BVNM oppakken.’

Zaandelta

Business Network Zaandelta concentreert zich voornamelijk op het onderhouden van een veilig en schoon bedrijventerrein en het verbinden van de ondernemers in het gebied door kwalitatief drie goede bijeenkomsten te organiseren. ‘Daarnaast zijn we als Zaandelta actief in het zenden van berichten vanuit ondernemers en gemeente via onze website en de Zaandelta-app’, legt voorzitter Herm Nieste uit. ‘Tevens proberen wij met de overige bedrijventerreinen meer gezamenlijke acties te ondernemen, zodat we met elkaar kosten kunnen besparen en daarmee slimmer kunnen werken.’ Als Nieste in de taakstelling van Zaandelta de rol van de gemeente betrekt, dan ziet hij ‘dat de gemeente Zaanstad wel wil, maar niet altijd kan.’ Het spel in de gemeente in de combi van ambtenaren, gemeenteraad en B&W is, volgens Zaandelta, niet altijd even helder. ‘De inzet van ambtenaren om zaken goed aan te pakken, wordt bijzonder gewaardeerd. Ook de acties van wethouders zijn positief te noemen’, vertelt Nieste. ‘De acties vanuit de raad om met een Ondernemingsfonds de bedrijventerreinen te verbinden, om zo gericht de ondernemers te ondersteunen met concrete doelen, is echter weerbarstig. Wat wij onbegrijpelijk vinden is dat er vanuit de gemeente diverse initiatieven komen die niet altijd even handig binnen het gemeentelijk apparaat worden gecoördineerd.’ Verder probeert Zaandelta zich bescheiden op te stellen. ‘Het ontbreekt ons ook maar aan enig budget om echte stappen te kunnen ondernemen. We zijn in z’n geheel afhankelijk van het beetje lidmaatschapsgeld van onze leden die wél iets zien in een collectieve aanpak om het Zaandelta-gebied op orde te houden. Ik wil dit graag duidelijk gezegd hebben; want op de één of andere manier denken gemeente of niet-leden dat wij bulken van het geld. Ons budget is nul. Het is schrapen, creatief zijn en een beroep doen op individuele leden die extra tijd willen steken in bepaalde projecten.’

Wijkmanager

Zaandelta noemt het wel een ‘prima zaak’ dat de gemeente Zaanstad sinds 1 januari jl. een Ondernemersloket heeft geopend. Hier kunnen entrepreneurs met al hun vragen terecht. Nieste: ‘Het Ondernemersloket zal de gemeente er vooral toe dwingen om de vragen van ondernemers gecoördineerd aan te pakken. Dat is prima. Iedere ondernemer of starter moet daarmee zijn voordeel kunnen doen. Maar het spreekt toch voor zich dat als je een loket voor burgerzaken hebt, er dan ook één is voor ondernemerszaken?’ Wat betreft echte ondernemerspunten als arbeid en onderwijs, zegt Nieste: ‘Qua arbeid en onderwijs betrekken wij al scholieren in onze bijeenkomsten en bij onze website. Wij zoeken binnen de Zaandelta-leden nog mensen die voor dit onderdeel echt de mouwen uit de handen willen steken; met als uitgangspunt om ’t Lokaal-initiatief ook voor Zaandelta uit te rollen. Bovendien zoeken we gemeentesteun voor budget voor een zogenaamde wijkmanager om ook voor Zaandelta ’t Lokaal uit te rollen. Uit een enquête blijkt dat onze leden dit een zeer belangrijk onderwerp vinden; dit willen we hoe dan ook gaan realiseren.’

Ommezwaai

Wat Nieste van de Zaanse gemeenteraadsverkiezing verwacht? ‘Politici worden gedreven door het aantal stemmen en gaan er vanuit dat hun stemmers niet op de bedrijventerreinen wonen. Dus voor bedrijventerreinen is over het algemeen weinig aandacht. Wat politici over het hoofd zien, is dat hun kiezers hier wél werken en hun werkplek veilig willen bereiken. Het doet mij dan ook goed dat op de nieuwjaarsbijeenkomst van Zaandelta diverse politici aanwezig waren. Dus wie weet volgt er nu een ommezwaai. Dat zou fantastisch zijn en is iets waarop ik mij verheug.’

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl