ZaanBusiness Logo Wit

College legt begroting voor aan gemeenteraad

Het college van gemeente Zaanstad legt de begroting 2024 – 2027 voor aan de gemeenteraad. Wethouder Stephanie Onclin: ‘Met deze begroting gaan we onverminderd verder om de ambities uit ons coalitieakkoord waar te maken. Dat gaat zeker niet vanzelf, want het zijn financieel onzekere tijden. Met deze begroting zorgen we ervoor dat onze inwoners, partners en bedrijven daar niet de dupe van worden.’ Wethouder Onclin heeft de begroting zojuist officieel overhandigd aan de gemeenteraad. 12 oktober is in de foyer van het stadhuis een informatiemarkt over de begroting. 19 oktober, 1 en 2 november spreekt de gemeenteraad over de begroting. 9 november staat de begroting voor besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Oproep aan Den Haag
Deze begroting is voor 2024 en 2025 sluitend. De moeilijke jaren 2026 en 2027 laten tekorten zien. Het college kiest ervoor om geen onwenselijke bezuinigingen door te voeren, om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Daarmee volgt het college het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wethouder Onclin: ‘We gaan ervan uit dat het rijk inziet dat goede gemeentefinanciën belangrijk zijn. Daarvoor moeten ze vanuit Den Haag toch echt over de brug komen met extra structureel geld vanaf 2026. We willen als college graag extra investeren in onze gemeente en onze medewerkers. Daarvoor is het wel nodig dat er vanuit het rijk een helder langetermijnperspectief komt op de bekostiging van gemeenten.’

Slagen maken
De begroting maakt het mogelijk om de ambities uit het coalitieakkoord verder uit te voeren. Zo is er ruimte gemaakt om de economische visie uit te voeren. Ook is er geld vrijgemaakt voor de Wet Open Overheid, voor het organiseren van de verkiezingen en voor fijn wonen in Zaandam Oost. Wethouder Onclin: ‘Gemeente Zaanstad groeit. Om die groei goed te kunnen begeleiden, maken we structureel extra geld vrij voor onder andere jeugd, WMO, armoede, participatie, culturele voorzieningen en buurthuizen.’ In de Voorjaarsnota koos het college er al voor om maatschappelijke partners te ondersteunen met een subsidieverhoging, om de hoge inflatie zo veel mogelijk te compenseren.

Belastingen en heffingen stijgen minimaal
Het college stelt de gemeenteraad voor om de onroerendezaakbelastingen niet meer te laten stijgen dan de prijsindexatie van 3,9%. De afvalstoffenheffing blijft gelijk aan 2023. De rioolheffing stijgt wel met 8,5%. Per saldo is de stijging van de woonlasten voor deze drie belastingen 3,9%.