ZaanBusiness Logo Wit

Concurrentievoordelen

De Zaanse Ondernemersdag viert een jubileum. Het jaarlijkse evenement wordt alweer voor de 30e keer gehouden. Een mooie mijlpaal en een felicitatie waard! Dit jaar zal er, naast de jaarlijkse startersprijs en ondernemersprijs, onder meer gesproken worden over manieren om de concurrentie voor te blijven. Uiteraard valt de term concurrentie(voordelen) regelmatig binnen onze adviespraktijk van fusies en overnames. Of we nu aan verkoopzijde of koopzijde van een traject adviseren, een financieringstraject behandelen of optreden als onafhankelijke deskundige in een waarderingstraject, er wordt altijd ingegaan op het onderscheidende vermogen van de onderneming en wijze waarop de concurrentie van invloed is op de bedrijfsactiviteiten.

In samenhang met sector- en algehele economische marktomstandigheden speelt het krachtenveld van concurrentie in al zijn facetten daarom een grote rol in onze bedrijfswaarderingen. Een onderneming met een sterke concurrentiepositie kan vaak sneller groeien dan zijn concurrenten als het marktaandeel wordt vergroot. Zoals we ook eerder hebben genoemd in onze bijdragen, is de economische waarde van een onderneming afhankelijk van de toekomst­verwachtingen en omgevingsfactoren van het bedrijf: de toekomstige verdiencapaciteit. Binnen de discounted cashflow (DCF) waarderingsmethode zijn toekomstige vrije geldstromen bepalend, die aan de hand van de strategie, marktpositionering en onderscheidende waardedrijvers worden geprogno­sticeerd. Vervolgens worden de vrije geldstromen contant gemaakt tegen een rendementseis, die rekening houdt met onzekerheid en risico. De som van deze contante vrije geldstromen is de ge­calculeerde ondernemingswaarde.

Het verhaal achter de cijfers

Zowel in de teller (de geldstromen) als in de noemer (risicoprofiel) van de formule van de DCF waarderingsmethode houden we daarbij rekening houden met de aanwezigheid van concurrentievoordelen. In onze waarderingssystematiek gaat het daarbij om het vooruitzicht om een bovengemiddeld rendement te behalen op het geïnvesteerd vermogen. Daarnaast dienen er concurrentievoordelen te zijn die dit ren­dement op de langere termijn waarborgt en op peil houdt. Uiteraard gaat het daarbij om het verhaal achter de cijfers. Een spreadsheet vol met (gewenste) toekomstige groeipercentages en een hoog marktaandeel is snel gemaakt, maar on­voldoende onderbouwd. Inzicht in het verdien­model is nood­zakelijk om de echte concurrentie­voordelen zichtbaar te maken en te kwantificeren. Bedrijven die sub­stantieel waarde toevoegen onderscheiden zich door jaar in jaar uit perfecte prestatie te leveren. De verwachtingen van hun klanten worden keer op keer gerea­liseerd, zelfs overtroffen en nieuwe product-marktcombinaties worden succesvol gecreëerd.

Concurrenten leren snel

Zoals vaak geldt ook hier dat aan de top blijven soms nog moeilijker is dan de top te bereiken. De groei van succesvolle bedrijven blijft niet on­opgemerkt bij andere bedrijven. Concurrenten leren snel, nemen de strategie over en willen eveneens een graantje meepikken. Bedrijven die dus­danige concurrentievoordelen hebben gecreëerd en op langere termijn binnen veranderende marktomstandigheden hun marktaandeel en rendement op geïnvesteerd vermogen op peil weten te houden creëren veel waarde. De jaarlijkse geldstromen zijn goed op orde, er kan geïnvesteerd worden in mensen, materieel en innovaties en bedrijfsrisico’s kunnen gemitigeerd worden. Het kunnen blijven ontwikkelen van concurrentievoordelen is leidend voor een hogere waarde. Wellicht dat daarom de grootste beursgenoteerde bedrijven van de wereld niet meer de traditionele organisaties zijn van de afgelopen 15 jaar, maar de huidige techbedrijven zoals Apple, Google, Amazon, Facebook en Microsoft.

Sophista fusies & overnames
Bezoekadres
Robijnstraat 20
1812 RB Alkmaar

Postadres
Postbus 3026
1801 GA Alkmaar
T: 072 540 80 10
E: info@sophista.nl
www.sophista.nl

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl