ZaanBusiness Logo Wit

De pre-exit: een interessante tweetrapsraket?

Ondernemers zien dingen die andere mensen niet zien. We kennen de twee schoenverkopers Jaap en Erik die naar Afrika gingen. Jaap komt aan en belt zijn hoofdkantoor. Hij zegt terug te komen omdat iedereen in Afrika op blote voeten loopt. Erik daarentegen belt bij aankomst ook zijn hoofdkantoor met de vraag containers schoenen te sturen omdat men er op blote voeten loopt. Wie is hier de ondernemer? Het antwoord lijkt me duidelijk. Erik ziet kansen en gaat de markt veroveren. Een duidelijke toekomstvisie. 

Op dit moment is het in veel sectoren hoogconjunctuur. De rente is laag, het consumentenvertrouwen groot en de investeringsbereidheid prima. We weten echter ook dat aan deze situatie een keer een einde komt. Is dat over een jaar of over vijf jaar? Niemand weet het. Van belang is uw visie klaar te hebben wanneer het gaat om de verkoop van uw onderneming. De waarde van uw onderneming is immers een momentopname. Wanneer u (naar verwachting) hoge onderbouwde rendementen haalt, is de waarde hoger dan wanneer de conjunctuur laag is. De markt is dan slecht en de overnamemarkt ontkomt daar dan ook niet aan.

In onze praktijk wordt steeds meer gewerkt met een zgn. pre-exit. Kort gezegd komt het er op neer dat ondernemers nu al een groot deel van hun onderneming ver­kopen, zodat ze kunnen profiteren van huidige marktomstandig­heden. Voor een kleiner deel blijven ze nog aandeelhouder en worden er afspraken gemaakt dat het resterende deel over een aantal jaren verkocht wordt. Wat zou dat voor u als ondernemer betekenen?

• U profiteert maximaal van de huidige marktomstandigheden; er is vertrouwen in de markt en er is veel liquiditeit beschikbaar; (institutionele) beleggers zoeken naar rendement.

• U stelt uw pensioen alvast (voor een groot deel) zeker, maar hoeft nog niet direct afscheid te nemen.

• U kunt kansen bieden aan het management om te participeren, waarbij u niet direct afscheid neemt.

• U profiteert nog mee met de verdere ontwikkeling van de onderneming in komende jaren.

Dat laatste kan behoorlijk op­lopen. Veelal richten de koper en u als verkoper (al dan niet samen met het management) een nieuwe vennootschap op die voor 100% uw onderneming koopt. In deze vennootschap worden nieuwe aandeelhoudersverhoudingen afgesproken en wordt financiering extern geregeld. U ontvangt dus de volledige opbrengst van de verkoop van uw onderneming en herinvesteert relatief beperkt in de participatie.

Financiële participatiemaatschappijen vervullen vaak de rol van koper. Ze stappen voor een af­gebakende periode in van bv. vijf tot zeven jaar en verkopen dan hun deelneming. De interesse is er vooral wanneer er een realistische, maar snelle groeipotentie aan­wezig is. Een verdubbeling van de kasstromen in een paar jaar moet in beginsel mogelijk zijn. Mooi wanneer u dan weer kunt profiteren van een waarde die gebaseerd is op veel hogere rendementen. U profiteert dan nogmaals: een prachtige tweetrapsraket!

Sophista fusies & overnames
Bezoekadres
Robijnstraat 20
1812 RB Alkmaar

Postadres
Postbus 3026
1801 GA Alkmaar
T: 072 540 80 10
E: info@sophista.nl
www.sophista.nl

 

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl