ZaanBusiness Logo Wit

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 in 2017

In 2013 en 2014 was het mogelijk om eenmalig € 100.000 belastingvrij te schenken ten behoeve van de aanschaf of financiering van de eigen woning van de ontvanger. Vanaf 1 januari 2017 is dit weer mogelijk. De regeling wijkt wel op een aantal punten af van de regeling in 2013/2014 en is daarmee ingewikkelder geworden.  

 

Vrijstellingen (bedragen 2016)

De schenkbelasting kent diverse vrijstellingen. De algemene jaarlijkse vrijstelling bedraagt € 2.122. Aan deze schenking zijn geen voorwaarden verbonden. Ouders mogen jaarlijks ieder kind € 5.304 belastingvrij schenken, waarbij ouders als één schenker worden aangemerkt. Daarnaast mogen ouders ieder kind eenmalig € 25.449 schenken. De voorwaarde hierbij is dat het kind tussen de 18 en 40 jaar moet zijn. Als het kind ouder is dan 40, maar de partner niet, dan mag de vrijstelling ook gebruikt worden. Deze vrijstelling mag verhoogd worden met € 27.567 tot € 53.016, waarbij het meerdere dan wel gebruikt moet worden voor de financiering van een eigen woning of een dure studie. Als ouders in 2013 of 2014 een schenking hebben gedaan onder de toenmalige tijdelijke verhoogde vrijstelling van € 100.000 kan geen beroep meer worden gedaan op de vrijstelling van maximaal € 53.016.

Wie kan een beroep doen op de nieuwe vrijstelling

Voor de nieuwe vrijstelling vanaf 1 januari 2017 zijn geen eisen gesteld aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Wel moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Een schenker mag aan meerdere personen schenken en een ontvanger mag van meerdere personen een schenking ontvangen onder deze vrijs­telling. Let op dat partners als één schenker worden aangemerkt. Per ‘schenkrelatie’ mag eenmalig een beroep worden gedaan op deze vrijstelling. Ouders die gebruik willen maken van deze regeling moeten eerst nagaan of zij eerder een beroep hebben gedaan op de hoge vrijstelling. De nieuwe regeling vanaf 2017 hangt namelijk samen met de reeds bestaande eenmalige hoge vrijstelling, waardoor diegene die eerder een beroep heeft gedaan op de een­malige hoge vrijstelling niet zonder meer de volledige vrijstelling van € 100.000 in 2017 kan benutten.

Schenkingen gedaan voor 1 januari 2010

Indien de eenmalige hoge schenking voor 1 januari 2010 is gedaan, dan kan er in 2017 nog maximaal € 46.984 geschonken worden onder de nieuwe regeling. De extra voorwaarde hierbij is dat er in 2015 of 2016 gebruik wordt gemaakt van de inhaalvrijstelling van € 27.570. Dit is de verhoging van de reeds bestaande eenmalige hoge vrijstelling naar € 53.016. De schenking mag lager zijn dan € 27.570 maar moet wel aangewend worden voor de financiering van de eigen woning. Indien er in 2015 of 2016 geen beroep wordt gedaan op de inhaalvrijstelling, dan is de maximale vrijstelling in 2017 nog € 27.570.

Schenkingen gedaan in de periode 2010 -2014

Wie in de periode 2010 – 2014 een beroep heeft gedaan op de eenmalige hoge vrijstelling of de tijdelijk verhoogde vrijstelling van € 100.000 kan geen gebruik maken van de nieuwe regeling.

Schenkingen gedaan in 2015 of 2016

Degenen die in 2015 of 2016 een beroep heeft gedaan op de eenmalige hoge vrijstelling kan in 2017 of 2018 maximaal € 46.984 schenken onder toepassing van de nieuwe regeling.

Schenking bestemd voor de eigen woning

De schenking moet besteed worden aan de aankoop, verbouwing of onderbouwing van de eigen woning of de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming of de aflossing van de eigen woningschuld of de aflossing van de restschuld van de verkochte woning. De schenking mag uitgesmeerd worden over drie jaren. Dit is een verruiming van de regeling uit 2013/2014.

Voorkom verrassingen achteraf

Indien u uw kinderen wil schenken onder de nieuwe regeling is het dus verstandig om eerst na te gaan in hoeverre u gebruik kunt maken van de regeling zodat u niet onnodig geconfronteerd wordt met een aanslag schenkbelasting. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen en kunnen u nader adviseren over de overige forma­liteiten die bij de schenking in orde gemaakt moeten worden.

 

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG T 075 687 49 59

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl