ZaanBusiness Logo Wit

Drie gemeenten, provincie en Rijk sluiten Regio Deal om samen te investeren in ZaanIJ gebied

20 miljoen euro naar het verbeteren van leefkwaliteit, kansengelijkheid, tegengaan ondermijning en aanpak gezondheidsverschillen.

Zaanstad heeft, samen met de provincie Noord-Holland, Oostzaan en Amsterdam-Noord 20 miljoen euro gekregen uit hun nieuwe aanvraag voor de zogenoemde Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen. Met deze deal spreken de gemeenten, de Provincie Noord-Holland en het Rijk af te gaan investeren in het gebied waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen. Daarbij wordt vooral ingezet op het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit, kansengelijkheid en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en het verkleinen van de gezondheidsverschillen.

Burgemeester Jan Hamming laat weten: “Wij zijn heel blij met de toegekende middelen en de verlenging van de Regio Deal. We zien dat dit wijken zijn waar investeringen keihard nodig zijn. Om vertrouwen terug te brengen en ook om kwaliteit toe te voegen. Deze wijken liggen op een prachtige locatie, maar kennen ook hardnekkige problemen. Bewoners hebben er bijvoorbeeld minder goede kansen op opleiding en werk en daar moet wat aan gebeuren. Nu kunnen we verder werken aan het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte, aan leren, werken en ondernemen in de wijk.  Hierbij willen we ook echt samenwerken met bewoners en maatschappelijke organisaties. Ook aandacht voor het tegengaan van ondermijning is belangrijk.”

Binnen de Regio Deal ZaanIJ werken het Rijk, de Provincie en de drie gemeenten voor langere tijd met elkaar samen. Eerder richtte dit zich vooral op vier wijken: Poelenburg en Peldersveld aan de Zaanse zijde en Tuindorp Oostzaan en Molenwijk aan de Amsterdamse zijde. Voor Oostzaan zijn de verbinding tussen het Twiske en de recreatieve ontwikkelingen in de Achtersluispolder van groot belang.
In de nieuwe aanvraag richten de gemeentes zich op een groter gebied: heel Amsterdam-Noord, Zaandam Oost en Oostzaan.

De bijdrage van het Rijk is de helft van de aangevraagde €40 miljoen. Omdat het aantal aanvragen het beschikbare budget ruimschoots overtrof is er begrip voor het toegekende bedrag. De deelnemende partijen blijven met het rijk in gesprek over toekomstige bijdragen en investeringen.

De verschillende partijen kijken ernaar uit om de komende maanden te werken aan concrete invulling van de plannen.