ZaanBusiness Logo Wit

Een AOV duur? Overweeg deelname aan een broodfonds

Maken zzp’ers zich zorgen over hun bestaanszekerheid? Hoe hebben zij zich verzekerd? En in hoeverre is een broodfonds hierin een aantrekkelijke oplossing? Het Zaanse platform ’t Lokaal zocht het onlangs uit.

Mocht een werkende met een vast dienstverband ziek worden of een ongeluk krijgen, dan heeft hij vaak de zekerheid dat zijn salaris voor een bepaalde periode wordt doorbetaald. Zzp’ers moeten echter zelf actie ondernemen om een dergelijk financieel vangnet te creëren. Het zelf afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of het opzetten van een broodfonds, zijn dan twee opties.

Bestaanszekerheid

’t Lokaal, dat Zaanse bedrijventerreinen, onderwijs, overheid en zorg bij elkaar brengt, wil dit jaar voor bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer een eigen broodfonds met 50 leden oprichten. Als voorbereiding hierop, hield het een onderzoek onder 160 lokale zzp’ers. Van deze groep ondervraagde Zaanse éénpitters maakt 15 procent zich veel tot zeer veel zorgen over hun bestaanszekerheid. 34 procent staat hier neutraal in, terwijl 34 procent veel en 17 procent zelfs zeer veel vertrouwen in hun werkzame toekomst heeft. Van de groep die zich zorgen maakt, zijn ‘een ongelukje en je hebt geen inkomen’, ‘het is elke keer weer een zoektocht’, ‘gaat moeizaam’ en ‘er hangt wel een gezin vanaf’ gehoorde onderbouwingen.

AOV of broodfonds?

’t Lokaal vroeg tevens aan de ondervraagden hoe zij zich verzekeren. Hieruit blijkt dat 55 procent van de ondervraagden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de eigen onderneming heeft afgesloten. De overige 45 procent heeft dat echter niet gedaan. De hoge premie, strenge voorwaarden en overige inkomsten uit loondienst, zijn voor deze groep de belangrijkste redenen om niet voor een AOV te kiezen. Je aansluiten bij een broodfonds is een alternatief. Een dergelijk initiatief bestaat uit een groep van 25 tot 50 ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Je steunt elkaar bij ziekte. Daarvoor zetten alle deelnemers elke maand een vast bedrag opzij. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Die kun je maximaal twee jaar achtereen ontvangen. De meeste ondernemers die ziek worden, zijn binnen deze periode weer aan het werk.

Hoe werkt een broodfonds?

Alle deelnemers kiezen een schenkingsniveau dat bij hun inkomen past. Over het broodfonds beslis je samen. Daarom is het belangrijk dat men elkaar kent en de bijeenkomsten bezoekt. Mocht er iemand ziek worden, wordt er geen controlerende arts ingezet. In plaats daarvan zien alle deelnemers elkaar en weet iedereen naar wie hun geld gaat. Van de 160 ondervraagde zzp’ers, had 39 procent nog nooit gehoord van een broodfonds. 14 procent heeft er weleens van gehoord en denkt nu serieus na over deelname. De belangrijkste redenen om deelname te overwegen zijn: elkaar steunen, meer zekerheid, solidariteit, betaalbaarheid en lagere kosten dan bij een AOV. Slechts 7 procent van de ondervraagden doet al mee aan een broodfonds. Hun beweegredenen om een broodfonds boven een AOV te verkiezen, zijn: het is makkelijker en handiger, samen sta je sterk, twee jaar dekking en is minder moeilijk. Nederland telt momenteel in 175 plaatsen 450 broodfondsen met in totaal 20.000 aangesloten onder­nemers. Eind dit jaar hoopt ’t Lokaal haar eigen broodfonds operationeel te hebben.