– vervalt – Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, nieuwjaarsbijeenkomst

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
08/01/2021
16:00 - 20:00

Locatie
Zaans Museum

Categorieën Geen Categorieën


De corona-omstandigheden maken dat wij onze bijeenkomsten niet meer in de vertrouwde vorm kunnen gieten. De organisatie van bijeenkomsten vergt momenteel een andere aanpak, en kost extra aandacht en tijd. Om die reden hebben wij helaas moeten besluiten de bijeenkomst van 15 oktober te laten vervallen. Wel zijn we volop bezig een Cornerbijeenkomst te organiseren in november. De exacte datum en invulling laten wij zo snel mogelijk aan u weten. Houd u daarvoor onze site, social media en de Zaan Bussines Netwerk App in de gaten.

Wat betreft de nieuwjaarsbijeenkomst kunnen wij helaas nog geen uitspraak doen over de datum, dan wel het al dan niet doorgaan ervan. Ook hierover houden wij u op de hoogte via onze site, social media en de Zaan Bussines Netwerk App.

Factuur lidmaatschap uitgesteld tot januari 2021

Voor veel ondernemers is deze coronaperiode een moeilijke tijd. Als ondernemerssociëteit realiseren wij ons dat als geen ander. We hebben dan ook besloten de factuur voor uw lidmaatschap met een kwartaal uit te stellen. Normaliter ontvangt u van ons de lidmaatschapsfactuur in september, u ontvangt deze nu pas in januari 2021. Uw lidmaatschap van De Corner is hiermee de laatste vier maanden van 2020 dus gratis. Per 1 januari 2021 gaan wij over tot facturatie per kalenderjaar.

Spreken wij tot slot graag onze waardering uit voor uw trouwe lidmaatschap. Wij gaan onvermoeid verder om u, ook in deze tijden, gelegenheid te bieden tot netwerken en het opdoen van nieuwe kennis.

Meer informatie

Webdevelopment: Webstation web-station.nl