ZaanBusiness Logo Wit

Fiscale regels voor het geven van een Kerstpakket

Zoals ik vorig jaar schreef kon u als werkgever bij het verstrekken van Kerstpakketten nog kiezen uit twee fiscale belastingregels. Dit jaar bent u verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Volgens de WKR mag u in 2015 1,2% van de fiscale loonsom naar eigen inzicht besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers, zolang u rekening houdt met het gebruikelijkheidscriterium. Is deze vrije ruimte volledig benut, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Indien u nog over voldoende vrije ruimte beschikt, kunt u de kerstpakketten daarin onderbrengen. U dient wel vooraf aan te geven op welke wijze de kerstpakketten worden behandeld. Het is dan ook van belang om in kaart te brengen hoeveel vrije ruimte u nog heeft voor het jaar 2015.

Om de beschikbare vrije ruimte te berekenen, kunt u het volgende stappenplan volgen:

  • bepaal de fiscale loonsom over het jaar 2015. De vrije ruimte voor 2015 bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom;
  • tel alle vergoedingen en verstrekkingen die u als eindheffingsloon heeft aangewezen, of nog wilt gaan aanwijzen, zonder de kerstpakketten, bij elkaar op. Hierbij kunt u denken aan het personeelsfeest, de kerstborrel, niet-zakelijke maaltijden, fiets van de zaak, parkeerkosten en dergelijke;
  • is het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen meer dan de vrije ruimte? Dan betaalt u als werkgever over het verschil 80% belasting;
  • is het totaal minder, dan zijn de kerstpakketten (deels) belastingvrij.

Indien u bijvoorbeeld 20 medewerkers heeft en u heeft nog € 1.000 aan vrije ruimte, dan kiest u voor een kerstpakket van € 50 (inclusief BTW) zodat deze belastingvrij is. Is dit kerstpakket duurder, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

U kunt ook als werkgever de uitzendkrachten een kerstpakket geven. Uitzendkrachten zijn niet bij u in dienst, waardoor u deze kerstpakketten niet kunt onderbrengen in de vrije ruimte. U kunt hiervoor de eindheffingsregeling voor niet-werknemers toepassen.

Tips om de 80% eindheffing te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken:

Maak gebruik van de Kleine Geschenkenregeling: geschenken aan uw personeel wijst u niet aan in de vrije ruimte wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • u geeft de persoonlijke attentie ter gelegenheid van een situatie waarin een ander deze attentie ook zou geven (m.a.w. de werkgever-werknemer relatie is niet bepalend);
  • het betreft geen geld of cadeaubon;
  • de factuurwaarde van het cadeau bedraagt maximaal € 25, inclusief BTW.

Of geef een Kerstpakket dat voldoet aan de voorwaarden van de gerichte vrijstellingen, zodat dit uw vrije ruimte niet belast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tablet, waarvan u het noodzakelijk acht dat de werknemer deze voor werk nodig heeft. Het privé gebruik van deze tablet is daarmee niet van belang.

Uw personeelsfeest en kerstborrel op de werkplek zijn nagenoeg geheel vrijgesteld en wijst u niet aan in de vrije ruimte.

U kunt uw werknemer een rentevrije lening verstrekken ten behoeve van de aankoop van een fiets. De werknemer betaalt deze lening dan terug middels een kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer die u hem maandelijks uitbetaald (max € 0,19 per kilometer, zodat deze netto vergoeding niet ten laste van de vrije ruimte gaat).

Ik wens u namens VANDERLAANGROEP fijne feestdagen en een gezond 2016 toe!

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl