Fusie BIA en Zaandelta officieel!

Het is een proces geweest, maar de fusie van Belangen­vereniging Industriegebied Achtersluispolder en Business Network Zaandelta is, met de ondertekening van de akte van fusie op 29 augustus jl., officieel geworden. Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019 is de onder­nemersvereniging met de werknaam BIA/Zaandelta een feit.

Schaalvergroting, kosten­besparing en efficiëntie

Reden voor de fusie zijn met name schaalvergroting, kostenbesparing en efficiëntie. De besturen van BIA en Zaandelta hebben in 2018 de koppen bij elkaar gestoken en zich afgevraagd op welke vlakken de verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Er was al veel overleg tussen de verenigingen en enkele bijeenkomsten werden al gezamenlijk georganiseerd. Met het stoppen van het Zaans Ondernemers Netwerk werd het belang versterkt om samen te gaan en een grotere vuist te kunnen maken naar overheid, gemeente en provincie. BIA/­Zaandelta is nu de grootste ondernemersvereniging in de Zaanstreek.

Procedure

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2019 gaven de leden al aan positief te staan tegenover een fusie. Dit was het startpunt voor de fusieprocedure. Tijdens de stemmingsbijeenkomst op 28 mei jl. was het van belang het quorum te halen en dat is ruimschoots gelukt. Met de ondertekening van de akte van fusie is het een feit geworden.

Invulling bestuur

Het bestuur bestaat uit voorzitter Rob Smits – Bureau voor Durf, vice-voorzitter Herm Nieste – BakerTilly, penningmeester Lars van Wijngaarden – Rabobank, secretaris Dolf de Roeck – De Roeck Recycling, Tom Günther – Günther Makelaars, Jac Oudejans – Oudejans BV en Paul Zonneveld – Bayar Cleaning & Fixing. Dolf de Roeck zal gedurende het jaar aftreden. Inmiddels hebben twee ondernemers aangegeven aspirant bestuurslid te willen worden om de vacatures op te vullen. Elk bestuurslid heeft tevens een functie in een werkgroep.

Werkgroepen

De vereniging werkt met werk­groepen op belangrijke thema’s. De werkgroep Transitie Achtersluispolder is onlangs actief geworden om een vinger aan de pols te houden voor wat betreft de plannen wonen toe te voegen in de Achtersluispolder. Een enquête onder de ondernemers is een actie binnenkort uitgerold wordt.

De werkgroep communicatie/evenementen is bezig met het samenvoegen van de verschillende communicatiekanalen van BIA en Zaandelta. Vooralsnog is de naam van de ondernemersvereniging BIA/Zaandelta. Waarschijnlijk zal dit in de loop van de tijd aangepast worden. Daarnaast verzorgt de werkgroep de invulling van de evenementen.

De werkgroep duurzaamheid wordt nog gevormd. Belangrijk hierin is te bepalen wat de doelstellingen worden van de werkgroep in het thema duurzaamheid.

Waar bij de aparte verenigingen de werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Kwaliteit en Infrastructuur (KI) samengevoegd waren, hebben we het in de nieuwe vereniging uit elkaar gehaald. Een nieuw voorbeeld van de samenwerking is dat BIA gestopt is met Parkmanagement en dit in gaat vullen zoals Zaandelta het altijd heeft gedaan; ondernemers schouwen ieder een gedeelte van het gebied. Er blijft wel sprake van een nauwe samenwerking tussen KVO en KI.

Daarnaast lopen er projecten op het gebied van camerabeveiliging, subsidies en collectieve inkoop.

Het bestuur en de werkgroepen hebben vertrouwen in de samen­werking en in de toekomst! Op dinsdag 24 september wordt de fusie gevierd tijdens een bbq. Opgeven hiervoor kan via: https://bit.ly/2Z2OLyf

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Webdevelopment: Webstation web-station.nl