ZaanBusiness Logo Wit

Gemeente Zaanstad wil ‘IKEA-kavel’ overnemen

Zaanstad wil eigenaar worden van een stuk grond aan de Stormhoek in Zaandam. De locatie is sinds 2017 in eigendom van de IKEA, maar zij ziet af van het voornemen om hier een winkel te realiseren. Het college van B&W legt een verzoek tot verwerving van de grond á 34.433 m2 voor aan de gemeenteraad.

Wethouder René Tuijn: “Vanwege de strategische ligging houden we als gemeente graag de regie over de invulling van de grond op zowel korte als lange termijn. Centraal gelegen aan de entree van Zaandam, kunnen we het goed benutten als een verbindende factor tussen het stationsgebied, Westerspoor en het Hembrugterrein. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden om hier een fijne woon- en werkomgeving te creëren. Tussentijds kun je denken aan korte termijn invullingen zoals tijdelijke woningen, waar met de woningnood ook behoefte aan is.” Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kan de gemeente de koopovereenkomst met IKEA rondmaken.