ZaanBusiness Logo Wit
Duurzaamheid is voor steeds meer ondernemers een mooie ambitie en je kunt inmiddels bijna wekelijks naar een bijeenkomst die laat zien hoe duurzaam ondernemen en duurzaam geld verdienen prima hand in hand gaan. Het praten over een groene toekomst vindt Green Business Club Zaanstad zeker belangrijk. Maar veel liever nog zet ze op een ondernemende manier ideeën daadwerkelijk om in concrete projecten.

Green Business Club (GBC) Zaanstad is medio 2018 opgericht en moet dé organisatie worden voor de verduurzaming van Zaanse bedrijventerreinen, waarbij de nadruk ligt op concrete projecten en het fungeren als informatie- en adviesorgaan. Inmiddels wordt de organisatie door steeds meer betrokkenen, waaronder de gemeente, gezien als dé aanjager van duurzaamheid voor bedrijven in Zaanstad.

Volgens voorzitter Wout van Laar is het vooral ook de energie van lokale gedreven ondernemers die ervoor zorgt dat de stichting zich zo snel ontwikkelt en hij zelf echt zin heeft in de volgende stappen. ‘Je merkt dat steeds meer grote en middelgrote bedrijven serieus werk willen maken van de transitie. Door ze met elkaar in contact te brengen, de juiste informatie te geven en waar nodig kennis toe te voegen versterken én versnellen we dat proces.’

Landelijk netwerk

Het voordeel van GBC Zaanstad is volgens hem dat de club onderdeel uitmaakt van een landelijk netwerk bestaand uit 10 lokale clubs, onder andere in Amsterdam Zuidas en Den Haag Beatrixkwartier. Het wiel hoeft dan ook niet iedere keer opnieuw te worden uitge­vonden. Centrale punt van die in formatievoorziening is de online kennisbank die te vinden is op www.gbckennisbank.nl. Het Parijse klimaatakkoord heeft overheden en ondernemers misschien wakker geschud, maar naast de ‘landelijke’ hoofdlijnen moet de actie volgens Van Laar toch vooral lokaal in gang worden gezet. ‘In Zaanstad zien bedrijven dat de regelgeving rondom duurzaamheid steeds strenger wordt. Zo is er de informatieplicht voor bedrijven en instellingen om voor 1 juli te rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar zij hebben getroffen. Hier gaat het om ongeveer 300 bedrijven, inclusief de gemeente. Wij willen hen graag helpen die plannen in kaart te brengen en organiseren daarvoor vanaf begin mei de zogenaamde CO2 café’s waarvan de eerste op 6 mei zal plaats­vinden.’ Uiteindelijk wil GBC Zaanstad een top 50 samenstellen van ambitieuze écht groene bedrijven die verder willen gaan dan dat wat wettelijk wordt opgelegd. Een doelstelling kan zijn dat deze bedrijven in 2025 zelf klimaatneutraal zijn. Deze bedrijven worden door GBC gescand en geholpen om deze doelstelling te realiseren. Hoewel GBC Zaanstad pas vorig jaar van start ging, is het netwerk van organisaties snel uitgebreid. Vooral ook omdat de bedrijven in de praktijk zien dat samenwerking leidt tot concrete resultaten. Steeds meer bedrijven zien duurzaamheid gelukkig inmiddels niet alleen maar als een verplichting, maar inte­greren dit echt in het DNA van het bedrijf.

Beslissers aan tafel

‘Een van de factoren van het succes is dat de kennis en kunde van participanten op het juiste niveau wordt gedeeld. Daarmee bedoel ik dat dit niet de accountmanagers of marketingmanagers zijn die het uiteindelijk gebruiken als een ‘netwerkinstrument’. Het zijn echt de beslissers, directeuren, eigenaren van grote, maar ook middelgrote en natuurlijk ook kleinere bedrijven die invloed kunnen uitoefenen. Als er een duurzaam onderwerp op de agenda gezet is, is de kans ook groot dat er echt iets in beweging komt. Dat is het landelijk, maar ook lokaal. Er ontstaan synergievoordelen die we vooraf niet hadden kunnen bedenken.’ In samenwerking met de echte duurzame koplopers draagt GBC Zaanstad inmiddels dan ook bij aan meerdere duurzame en MVO-­doelstellingen. Zo zijn er drie actieve werkgroepen op het gebied van de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. De eerste ideeën zijn inmiddels omgezet in plannen en de komende maanden worden de eerste projecten uit­gevoerd’, aldus Van Laar die als directeur van GZ OfficeXperience rustig gezien kan worden als één van die koplopers. De werkgroep Circulair gaat met 50 Zaanse koplopers aan de slag om te kijken hoe ze grote stappen kunnen zetten naar een Co2 neutrale bedrijfsvoering. Ook heeft ze de ambitie om grotere Zaanse energie-verbruikers aan elkaar te koppelen om nieuwe gezamenlijke initiatieven te starten. Deelnemers in deze werkgroep zijn onder anderen Cabot (voorheen Norit), Engie, Devcon Ecosysyems, ING Bank & Gemeente Zaanstad.

Ketens sluiten

De projectgroep Circulair heeft als ambitie gesteld om ketens te sluiten. Het project zal aantonen dat grondstoffen materialen en producten maximaal hergebruikt worden én voor next cycle herbruikbaar zijn. De focus ligt op lokale samenwerking tussen industrie, MKB-ers en overheden. Deelnemers zijn onder andere Forbo, Hordijk, GZ OfficeXperience, Gemeente Zaanstad en Engie.De participanten binnen de projectgroep Mobiliteit zetten zich gezamenlijk in om woon-werkverkeer en de andere vormen van transport in Zaanstad te verduurzamen. ‘Of het nu gaat om de last mile voor wat betreft woon-werk verkeer, autodelen of vervoerhubs, deze projectgroep gaat het concreet maken. De projectgroep start binnenkort en een vertegenwoordiger van de NS zal het project onder haar hoede nemen. Ook daar zit de vaart er dus lekker in.’

Participant worden?

Green Business Club Zaanstad staat open voor bedrijven en onder­nemers die actief willen bijdragen aan het verduurzamen van hun onderneming; zelfstandig of samen met andere ondernemingen. Kijk voor meer informatie op www.greenbusinessclub.nl/zaanstad.

Co2 Café en de Duurzaan Award op 6 mei

Organisaties die veel energie gebruiken zijn verplicht om voor 1 juli plannen in te leveren om aan te geven hoe zij het verbruik verminderen. Zij worden aan­geschreven door de omgevingsdienst. Green Business Club Zaanstad organiseert op 6 mei het eerste CO2 café om bedrijven te helpen de juiste plannen op te stellen. Tijdens het eerste Co2 café wordt in samenwerking met Duurzaan, hét duurzaamheidsplatform voor de Zaanstreek, de Duurzaan Award uitgereikt. Dit gebeurt in twee categorieën. Een voor het bedrijf dat echt grote stappen heeft gezet en één voor een bedrijf dat met een veelbelovend initiatief dat het verschil gaat maken. Neem contact op met pro­grammamanager Jantine Konijn (jantine@greenbusinessclub.nl) voor meer informatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *