ZaanBusiness Logo Wit

Hoe houdt u uw bedrijf gezond?

In de vorige editie van Zaanbusiness hebben wij onszelf geïntroduceerd en onze meerwaarde voor ondernemers belicht. Tijd om nu wat uitgebreider in te gaan op zaken uit de praktijk die we tegenkomen bij ondernemers.

Wat wij geregeld tegenkomen is dat na verloop van tijd de ondernemer handen te kort komt om naast het reguliere werk ook de bijkomende werkzaamheden en taken aandacht te geven. Activiteiten zoals marktonderzoek, promotie en ontwikkeling van de medewerkers krijgen geen prioriteit meer, terwijl dit van groot belang is om zicht te houden op wat verandert en zodoende hierop te kunnen anticiperen.

Daarom nemen wij deze bijkomende werkzaamheden en taken graag van u over, zodat er geen energie en kansen verloren gaan en de juiste stappen worden ondernomen om het bedrijf succesvol te houden!
Wij noemen dit onze Bedrijfs-APK.

Hieronder ons plan van aanpak van de Bedrijfs-APK in de praktijk.

Stap 1: Marketing mix
Nadat we een intake afspraak hebben gemaakt met de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld laatst bij een eigenaar van een winkel, vervolgen we het traject met een vooronderzoek. Zo creëren we onze eigen beeldvorming van de winkel met gebruik van de marketing mix (de 7 p’s). Verder verdiepen we ons in de demografie van de winkel. Hiermee krijgen we o.a. inzicht in de bevolkingssamenstelling en de potentiële markt. Verder bekijken we de website; dit is vaak de eerste kennismaking van de klant met het bedrijf.
Via een omgevingsonderzoek bij de lokale bevolking inventariseren wij of ze de winkel kennen en zo ja, wat hun ervaringen en behoeftes zijn.

Stap 2: Mystery bezoek
Voordat we ons hebben geïntroduceerd gaan we (dus anoniem) op bezoek bij de bewuste winkel. Hierdoor krijgen we een authentieke indruk van de winkel en medewerkers, precies zoals de klant die ervaart (0-meting).
Tijdens ons bezoek bekijken we de locatie en uitstraling van de winkel, de klantgerichtheid en de klantbeleving.

Stap 3: Intake gesprek
In het intake gesprek gaan we gezamenlijk op zoek naar de behoefte, de essentie, de bedrijfscultuur en de doelstellingen van de winkel en de ondernemer. Deze uitkomsten vullen we aan met onze ervaringen uit het Mystery bezoek.
Daarna maken we een plan van aanpak op de bedrijfsonderdelen: Personeel, Financiën, Omgeving, Organisatie en Processen.

Stap 4: Interviews
Een belangrijk onderdeel van onze Bedrijfs-APK vormen de medewerkers, zij zijn immers de drijvende kracht van de winkel. We gaan op zoek naar hun betrokkenheid, ontwikkeling en motivatie. Door één-op-één gesprekken krijgen we een goed beeld hoe zij hun bijdrage in de winkel zien, en wat zij nog verder kunnen en willen ontwikkelen. Deze feedback is essentieel om vast te stellen of de winkel beantwoord aan de verwachtingen van de klant.

Stap 5: Trainingen
Onze bevindingen en ideeën brengen we samen en deze presenteren we aan de opdrachtgever en medewerkers. Vervolgens maken wij een trainingsprogramma. Dit houdt in dat we theorie- en praktijkopdrachten volledig op hun werkomgeving afstemmen. Hierdoor kan hetgeen ze geleerd hebben meteen toegepast worden in de winkel.

Bovenstaande geeft stapsgewijs weer hoe wij de ondernemer inzicht hebben gegeven in zijn bedrijfsvoering en op hun verzoek een training hebben samengesteld om het bedrijf blijven te versterken.

In de december-editie zullen we ons trainingsprogramma toelichten.

Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

 

 

 

D&E adviseurs
Industrieweg 23
1521ND Wormerveer
T: 085-1306833
E: info@deneadviseurs.nl
www.deneadviseurs.nl