ZaanBusiness Logo Wit

IBAN en SEPA

Europa gaat over op één Europese betaalmarkt, de Single Euro Payments Area (SEPA). SEPA is een onderdeel van de ambities van de EU:
• de meest dynamische en concurrerende economie ter wereld worden;
• nationale verschillen op te heffen op het gebied van wet- en regelgeving, technologie, procedures en kosten;
• hierbij te komen tot één Europese (girale) betaalmarkt: SEPA;
• waarbij nieuwe, Europese betaalproducten zorgen voor meer transparantie, uniformiteit
en efficiëntie.

In mei van dit jaar is ook de Nederlandse overheid in het kader van SEPA gestart met de campagne “We gaan over op het IBAN”. Via de campagne werd uitgelegd wat het IBAN inhoudt. Het nieuwe bankrekeningnummer bestaat straks uit 18 posities en is opgebouwd uit de letters NL, de naam van de bank, een controlegetal en het oude bankrekeningnummer. Voor velen is het IBAN een nieuw fenomeen terwijl het niets nieuws onder de zon is. Al enkele jaren worden de IBAN rekeningnummers door een aantal banken op de rekening­afschriften van zowel particulieren als bedrijven afgedrukt.

Maar de verplichting vanuit Europa om het girale betalingsverkeer te uniformeren omvat meer dan alleen het aanpassen van rekeningnummers. Binnen Europa gaan we allemaal dezelfde type bestandsformaten voor betaalbestanden gebruiken. Vanuit Europa is gekozen voor het format ‘PAIN’. De betaalbestanden die nu veelvuldig gebruikt worden (waaronder Clieop) komen te vervallen. Dit betekent dat softwarepakketten het nieuwe format moeten kunnen aanmaken en ook kunnen inlezen. Het is belangrijk voor u om na te gaan of uw software aan de nieuwe eisen voldoet.

Incasso wordt ook binnen Europa geüni­formeerd. Als incassant krijgt u op termijn geen Nederlands in­cassocontract meer, maar een Europees incassocontract. Dit maakt het mogelijk om ook over de grens (weliswaar binnen Europa) te incasseren bij debiteuren. De Europese wet- en regelgeving zijn hierop van toepassing.
De bescherming van de rechten van de debiteur neemt toe en de plichten van de incassant worden aangescherpt. Als incassant krijgt u onder andere een in­cassanten ID dat gecommuniceerd moet worden, een actieve machtigings­administratie moet gevoerd worden, vandaag uw incassobestand inlezen betekent niet meer morgen op de rekening bijgeschreven en de stornotermijn voor de Europese bedrijven incasso (B-to-B) wijzigt. Kortom, er verandert veel voor de incassant en dit alles heeft impact op de admini­stratieve en financiële processen van de incassant.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het gros van de ondernemers nog niet op de hoogte is van de werkelijke impact op hun eigen organisatie. De Rabobank biedt klanten de mogelijkheid om via www.rabosepacheck.nl de impact van SEPA op de organisatie in kaart te brengen. Als een organisatie niet op tijd klaar is voor de overgang op IBAN, kan het betalings­verkeer in problemen komen.

Rabobank Zaanstreek adviseert u graag over de impact van SEPA op uw organisatie.

Meer weten?
Kijk op: www.rabosepacheck.nl, mail naar info@zaanstreek.rabobank.nl
of bel (075) 890 30 90

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl