ZaanBusiness Logo Wit

Intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen BIA getekend

Gemeente Zaanstad, politie, brandweer en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA) gaan intensief samenwerken om het gebied ‘schoon, heel en veilig’ te maken en te houden. Burgemeester Vreeman en Dolf de Roeck, interim-voorzitter van BIA, ondertekenden vandaag samen met vertegenwoordigers van politie en brandweer een intentieverklaring. Die moet er toe leiden dat het bedrijventerrein het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) krijgt. 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkel­gebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Het KVO helpt de betrokken partijen om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Met maat­regelen zoals (overval)­preven­tie­trainingen, betere openbare ver­lichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen ze voor een schone, goed onderhouden en veilige omgeving. ‘Het is goed om te zien dat ondernemers nu de handen ineen slaan om samen met gemeente, brandweer en politie dit keurmerk te behalen. De Achtersluispolder is het oudste bedrijventerrein van Zaanstad en levert met 2700 arbeidsplaatsen een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Door de ligging zo vlak aan het water, dicht bij Amsterdam is het een gebied met geweldige mogelijkheden. Zo’n keurmerk helpt om die mogelijkheden te verwezenlijken.’ De komende drie jaar wordt er gewerkt aan maatregelen om het KVO te behalen. ‘Welke maatregelen dat zijn, daar kunnen de 400 ondernemers van de Achtersluispolder zelf invloed op uit­oefenen’, zegt Dolf de Roeck, interim-voorzitter van de BIA en voorzitter van de werkgroep KVO. ‘Wij vragen hen in een enquête aan te geven hoe zij denken over zaken als veiligheid en onderhoud in het gebied. Op basis daarvan maken we een plan en gaan we, samen met politie, brandweer en gemeente, aan de slag.’

De enquête is te vinden op de website van BIA. BIA roept alle ondernemers van de Achtersluis­polder en Zilverland op de enquête in te vullen!

www.achtersluispolder.nl