ZaanBusiness Logo Wit

Krapte zorgt voor mismatch op Zaanse arbeidsmarkt

Uit onderzoek van het UWV ‘Regio in Beeld 2018’ blijkt dat in de Zaanstreek de werkgelegenheid groter is dan gemiddeld in Nederland. Door de gunstige ligging binnen de metropoolregio Amsterdam profiteren de Zaankanters van gunstige economische ontwikkelingen. Maar deze periode kent ook haar uitdagingen en deze zorgen voor menig bedrijf langs de Zaan inmiddels voor serieuze continuïteitsproblemen. Nieuwe instroom vanuit onder andere onderwijs zorgt niet altijd voor de juiste aansluiting en – net als in de rest van Nederland – heeft de Zaanstreek ook te maken met de vergrijzing. Het bedrijfsleven moet de handen ineenslaan om gezamenlijk het arbeidstekort te beslechten.
Groeiende economie

De arbeidsmarkt heeft zich in de afgelopen jaren in rap tempo hersteld en de economische voorspoed zorgt voor expansiedrift binnen veel bedrijven. De werkgelegenheid groeit hierdoor zo snel, dat veel bedrijven in Zaanstreek/Waterland kampen met gebrek aan geschikt personeel. Hier bovenop zorgt vergrijzing voor een vervangingsvraag op de toch al zo overspannen arbeidsmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de krapte zich voornamelijk in de techniek, transport&logistiek en ICT begeeft. En net als in de rest van Nederland heeft de Zaanstreek ook te kampen met een te kort van geschikt personeel in de zorg.

Mismatch

Ondanks dat de banen in veel sectoren voor het oprapen liggen zijn er nog altijd werknemers die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet kunnen maken. Veel organisaties zijn zich nog niet bewust wat voor ongezien talent er rondloopt in de zogenaamde subgroepen uit de samenleving. De afgelopen periode zijn er door het UWV en de gemeente stappen gezet om deze mismatch aan te pakken maar de oplossingen zijn lang niet altijd even simpel. De wethouders van Zaandam vragen in het rapport “Regio in Beeld” nu ook de bedrijven uit de Zaanstreek om de regionale arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk op te pakken.

Vraag naar arbeid in 2020

Om tot oplossingen te komen is het goed om de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie – maar vooral ook daarbuiten – helder te hebben. Deze kunnen ervoor zorgen dat veranderingen in de vraag naar arbeid zich zo mogelijk nog lastiger laten voorspellen dan veranderingen in het aanbod. Binnen veel bedrijven staat het slim inzetten van kapitaal en technologische innovatie hoog op de agenda. Echter, is het ook van groot belang dat de regio het menselijk potentieel gaat ontwikkelen en deze duurzaam benut.

HR-congres

Op 29 januari 2019 wordt in Koog aan de Zaan het HR-congres ‘Gelukkig werk jij?!’georganiseerd waar deze regionale uitdagingen verder worden uitgediept. Er zijn diverse sprekers aanwezig die ieder vanuit hun eigen invalshoek laten zien hoe je nieuwe medewerkers vindt, volgt en verbindt. Niels Wilcke, initiatiefnemer van dit gratis congres, verteld: “Technologische ontwikkelingen, de flexibilisering van arbeid en de slag om talent vragen een grote wendbaarheid van organisaties. Al enige jaren helpen wij HR-professionals bij de uitvoering van de organisatiestrategie en het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Met dit congres bieden we hen niet alleen verfrissende inzichten voor de eigen organisatie maar nodigen we hen ook uit mee te denken over zowel regionale als maatschappelijke vraagstukken.

LAAGdrempelig

LAAGdrempelig is een groep creatieve denkers en doeners die organisaties helpt met veranderen. De focus ligt op MKB-bedrijven in Noord-Holland die zij ondersteunen met advies en oplossingen.