ZaanBusiness Logo Wit

‘Leertraject met baangarantie, billboards én blijven investeren’

Veel bedrijven hebben momenteel meer opdrachten dan ze met de beschikbare ‘handjes’ aankunnen. Hoe kom je als ondernemer dan zo snel mogelijk aan extra, kwalitatief geschikt personeel? Dekkerautogroep, TBP Bouw en Installatiebedrijf Jonker vertellen Zaanbusiness hoe zij de krapte op hun arbeidsmarkt aanpakken. Een recent UWV-onderzoek onder 6.700 bedrijven wijst uit dat liefst vier op de tien vacatures dit jaar moeilijk invulbaar zijn. De rapportage meldt dat de schaarste vooral te zien is bij technische beroepen, zoals bouw, installatie, industrie en autotechniek.
Stages met baangaranties

De in de Zaanstreek gevestigde ondernemingen Dekkerautogroep, TBP Bouw en Installatiebedrijf Jonker zijn al jaren proactief bezig om uitstekend personeel binnen de deuren te krijgen én behouden. Dekkerautogroep (met vestigingen in Zaandam en zeven andere Noord-Hollandse gemeenten) telt in totaal 165 medewerkers. Maar er is ruimte voor meer bij de officiële Forddealer voor personenauto’s en bedrijfswagens. ‘Om onze krapte op te lossen, hebben we onder meer afspraken met scholen. We bieden bijvoorbeeld korte snuffelstages aan, zodat scholieren al vanaf 15-jarige leeftijd in de praktijk ervaren wat het werk in een garage inhoudt. Maar we hebben ook langere stages, met aansluitend zelfs een baangarantie’, vertelt Ank Dekker.

Motivatie en instelling

Dekkerautogroep legt bij het werven van personeel niet de focus op diploma’s en beschikbare vaardigheden. ‘We screenen sollicitanten vooral op instelling en motivatie. Vervolgens leiden we ze zelf op’, legt Dekker uit. ‘Ook IT-gerichte mensen willen we graag hebben. Tegenwoordig is de techniek niet louter meer dat jongens hun handen vuil maken. Ze werken nu vooral met computer- en meetapparatuur om storingen op te lossen en verbeteringen aan te brengen.’ Dekkerautogroep houdt ook rekening met de digitale sollicitatiewereld. ‘Zo hebben we op vacaturesites voor automotive verschillende abonnementen. Zodat jongens die daar zoeken naar technisch gerichte banen, ons op de juiste plek tegenkomen. Daarnaast zoeken we nieuwe medewerkers via het netwerk van ons personeel.’

Arbeidsvoorwaarden

Dekkerautogroep wil goede medewerkers graag behouden. ‘Dus zorgen we voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, inclusief persoonlijke groei. Zo bieden we personeel externe opleidingen aan, die wij betalen’, zegt Dekker. ‘Dan kunnen onze technische jongens de nieuwste technieken leren. Maar ook mensen die verkoop, after sales of boekhouding doen, bieden we kans op bijscholing.’ Opvallend is dat Dekkerautogroep tijdens de meest recente economische crisis juist groter is gegroeid en vier collega-bedrijven heeft overgenomen. Hoewel er destijds veel minder auto’s werden verkocht, heeft Dekkerautogroep niet flink in het personeelsbestand gesnoeid. Ank Dekker: ‘Mijn vader is directeur-eigenaar en zei: ‘Als de crisis is overgewaaid, trekt alles daarna weer aan. Dán heb je je goede personeel weer hard nodig.’ Hij had gelijk.’

Blijven investeren

Ook René Plugge van het Wormerveerse TBP Bouw is blij dat hij tijdens de crisisjaren geen afscheid heeft moeten nemen van personeel. ‘Door de hele recessie heen, hebben we gestaan voor de mannen in ons bedrijf: zij zijn ons kapitaal. Hoe goed we het ook doen binnen op kantoor en hoe goed we het ook verkopen; als we het buiten niet waarmaken, zijn we klaar’, vertelt de directeur/eigenaar. ‘Rond 2011 hebben we één minder jaar gehad, maar wat betreft de andere jaren steeds lichte groei. Omdat ik graag gestaag wilde blijven groeien, is TBP Bouw blijven investeren in auto’s, marketing én natuurlijk goede mannen. Uiteindelijk hebben we daardoor een heel stabiele ploeg gekregen. Anderhalf jaar geleden trok het werk weer aan. Sindsdien lopen we in aantal met een behoorlijke ploeg buiten en kunnen we veel werk verzetten.’

Vaste en tijdelijke krachten

TBP Bouw, sinds 1998 uitgegroeid tot een professionele partner voor onderhoud, verbouw, renovatie en nieuwbouw, heeft 38 medewerkers vast in dienst. Aangevuld met zo’n 6 à 7 zzp’ers, kom je uit rond de 45 actieve personeelsleden. ‘Maar we hebben ook een lijntje met een goed uitzendbureau als we tijdelijk extra mankracht nodig hebben’, vertelt René Plugge. ‘We gaan binnenkort bij pensioenfonds APG 11.000 vierkante meter verbouwen. Dan hebben we voor drie maanden extra handen nodig voor het sjouwen, klaarzetten en slopen. Dan bel ik naar het uitzendbureau met de vraag voor extra inzet voor een kortere periode.’ TBP Bouw leidt daarnaast ook zelf mensen op. ‘We hebben jongens van school, vanaf 15 jaar, die lopen hier een leertraject. Dat is per week één dag leren en vier dagen bij ons werken’, vertelt Plugge. ‘Deze constructie werkt goed. We hebben inmiddels twee man vast in dienst die het complete leertraject bij TBP Bouw hebben doorlopen. Bovendien hebben we plaats voor stagiaires. Het Trias vmbo heeft onder andere een bouwafdeling. Trias-leerlingen kunnen bij TBP Bouw van een korte snuffelstage tot een wat langere periode van drie maanden kijken wat de bouw precies inhoudt. Zo interesseer je de jeugd voor ons vak en houden wij er in de toekomst wellicht een waardevolle kracht aan over.’

Detacheren

Installatiebedrijf Jonker uit Zaandam is specialist in nieuw sanitair, water- en gasleidingen, rioleringen, zink- en dakwerk en verwarmingsinstallaties. Ook Jonker is actief als erkend leerbedrijf. ‘Bij Installatiewerk Noord-Holland krijgen leerlingen een theoretische opleiding. Ze zijn daar tevens in dienst. Vervolgens worden ze gedetacheerd bij ons bedrijf om het vak in de praktijk te leren’, vertelt Ton Dijker van Jonker. Dijker merkt dat de basiskennis van scholieren vroeger, ten tijde van de LTS, vaak breder ontwikkeld was. ‘Vmbo-leerlingen die nu bij ons voor de praktijk komen, hebben wel gesnuffeld aan de techniek. Maar dat is vaak van een niveau, dat ze nog niet altijd het gereedschap op juiste wijze kunnen aanduiden. Dus beginnen ze bij ons geregeld vanaf nul. Wij garanderen hen echter een vakkundige begeleiding. De insteek is dat leerlingen die de opleiding met goed gevolg afleggen, bij ons automatisch in dienst komen. Er werken hier nu jongens die op deze wijze bij Jonker zijn binnengekomen.’

Billboards

Jonker heeft 32 man vast in dienst, plus 5 leerlingen en gemiddeld 1 of 2 inleners via uitzendbureaus. Omdat het bedrijf ruimte heeft voor meer werknemers, koos het recentelijk voor een opvallende wervingsstrategie. Zo zijn er langs toegangswegen in de Zaanstreek op 30 plekken billboards geplaatst. Het beoogde resultaat kwam. Ton Dijker: ‘De borden met ‘Jonker zoekt loodgieters’ zijn goed gezien. Bovendien hebben we er al twee nieuwe, goedgekwalificeerde personeelsleden aan overgehouden. Echt van het niveau dat we zochten. Kwaliteit in ons werk is erg belangrijk. Het is dé waarborg om continuïteit te creëren. We bestaan inmiddels 95 jaar. Onze goede naam willen we ook in de toekomst graag overeind houden.