ZaanBusiness Logo Wit

Meedenken over ontwerpen van Verbinding A8-A9 in projectbureau in Assendelft

De ontwerpen van de mogelijke tracé’s voor het verbeteren van de Verbinding A8-A9 worden uitgewerkt in een tijdelijk projectbureau. Maandag 5 september werd dit projectbureau in gebruik genomen. Het is gevestigd aan Dorpsstraat 707 in Assendelft (dit is op het terrein van bouwbedrijf Van der Gragt). Het projectbureau Verbinding A8-A9 is tot eind oktober iedere dinsdag van tussen 17.00 en 19.30 uur geopend voor publiek.

De planstudie Verbinding A8-A9 bevindt zich in de fase van het uitwerken van 3 alternatieven: het Nul-plus-, Heemskerk- en Golfbaanalternatief. Deze eerste twee werden in april 2016 door de stuurgroep aangemerkt als meest kansrijke alternatieven. Laatst genoemde alternatief wordt op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage nader onderzocht. Experts van de provincie, partners en adviesbureaus buigen zich in het projectbureau samen over de ontwerpopgaven op het gebied van verkeer, milieu, landbouw, cultureel erfgoed, stedelijke ontwikkeling en zo meer.

IN de regio en MET de regio
De inbreng van bewoners is onmisbaar bij het uitwerken van de ontwerpen. Op dinsdagmiddag en –avond kan iedereen vrijblijvend en zonder zich vooraf aan te melden langs komen bij het projectbureau om te zien en te horen hoe de ontwerpen er voor staan. Ontwerpers lichten dan met de kaart op tafel toe met welke ontwerpuitdagingen zij geconfronteerd worden en welke oplossingen zij zien. Hiervoor doen zij ook een beroep op de lokale kennis van bewoners. Belangstellenden zijn uitgenodigd om vanaf dinsdag 6 september mee te komen denken. Verder vinden er hiervoor sinds vorige week keukentafelgesprekken plaats met belanghebbende stakeholders.

Verdere procedure
In het projectbureau worden alle 3 de alternatieven op hetzelfde detailniveau uitgewerkt en doorgerekend. Dit stelt de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om ze goed met elkaar te vergelijken. In de zomer van 2017 maken bestuurders dan de keuze voor het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. Naar verwachting kan in 2019 begonnen worden met de realisatie.

Bron:

www.noord-holland.nl