ZaanBusiness Logo Wit

Oktober maand, wijnmaand!

Nu de eerste herfstmaand september achter de rug is, sluiten we alweer het derde kwartaal en maken we ons op voor het laatste kwartaal van 2022. Oktober, ook wel van oudsher de wijnmaand genoemd, staat bij veel ondernemingen in het teken van de start van het uitwerken van de plannen voor het komende jaar en het opmaken van de bijbehorende begroting. Daar kunnen we dit jaar wel een goed glas rode wijn bij gebruiken!

 

Met alle uitdagingen waar we als ondernemers dit jaar mee te maken hebben, is het fijn als men weet hoe de onderneming ervoor staat. “Meten is weten” blijft een belangrijke voorwaarde hiervoor, zodat vervolgens gerichte en onderbouwde beslissingen naar de toekomst toe genomen kunnen worden. Zeker als de economische onzekerheid groot is en we met ongekend hoge inflatie te maken hebben. Energiekosten rijzen de pan uit, waardoor het in een aantal gevallen al niet meer economisch verantwoord is om energie-intensieve productiefaciliteiten door te laten draaien en, al dan niet tijdelijk, stil worden gelegd. De grote vraag is natuurlijk of en in welke mate deze prijsstijgingen uiteindelijk doorwerken op de exploitatie van ondernemingen.

Om gericht aan de slag te gaan met de plannen en begrotingen voor komend jaar, is het van belang om verschillende effecten op de essentiële bedrijfsprocessen door te rekenen. Welke verwachtingen van verdere prijsstijgingen zijn in te schatten ten aanzien bijvoorbeeld personeelskosten, huur- en inkoopkosten. Welke kosten zijn mogelijk door te berekenen aan opdrachtgevers en wat wordt het effect op de exploitatie als dit niet volledig kan? Welke bezuinigingen zijn er dan nodig om het bedrijf gezond te houden? In hoeverre kan liquiditeit vrijgespeeld worden uit het verlagen van voorraden en ander werkkapitaal? Wat zijn nu de echte waardedrijvers van de onderneming en hoe kunnen afhankelijkheden en bedrijfsrisico’s verlaagd worden? Welke alternatieven in productmarkt combinaties zijn mogelijk en welke kansen kan dit bieden op de langere termijn? Wat betekent dit voor de uitstaande financiering van de onderneming inclusief eventuele bancaire convenanten en is het wellicht verstandig om een herfinanciering voor te bereiden? Natuurlijk is het antwoord op deze vragen niet eenvoudig en zijn vele variaties mogelijk. Het begint met het verkrijgen van inzicht en het verzamelen van de relevante beschikbare data. Vervolgens is het verstandig om met scenario-analyses te werken, zodat specifieke effecten zichtbaar worden en een totaaloverzicht ontstaat. Dat stelt het management weer in staat om gerichte maatregelen voor verschillende scenario’s voor te bereiden en snel in te zetten als een bepaald scenario zich voordoet. Het maakt de onderneming wendbaar, minder kwetsbaar en verhoogd het aanpassingsvermogen.

Uit onderzoek van o.a. McKinsey blijkt bovendien dat als ondernemers actief aan de slag gaan met bovenstaande ‘value based management’ inzichten, dit de bedrijfswaarde op middellange termijn sterk kan verhogen. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Niet alleen brengt het meer rust omdat de onderneming in control is op korte termijn en het management weet hoe te handelen, het draagt daarnaast bij aan de verkoopbaarheid en het verhogen van de bedrijfs- waarde op de lange termijn. Bij deze gedachte smaakt de oktoberwijn uiteraard alleen maar lekkerder!

Door: André Scheirlinck
Register Valuator, Sophista fusies & overnames

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl