Onze Partners

 [column size=one_third position=first ]

zon_logo[/column]  [column size=two_third position=middle ]

Zaans Ondernemers Netwerk (ZON)

  • is een overkoepelend orgaan in de Zaanstreek
  • staat voor een kansrijke ondernemersorganisatie
  • vertegenwoordigt 1200 leden
  • heeft 10 aangesloten verenigingen
  • bestaat sinds 2010, voorgangers waren MKB Zaanstreek en Ondernemend Zaanstreek (OZ)
  • is aangesloten bij de landelijke vereniging MKB- Nederland
  • is actief op lokaal en provinciaal niveau
  • is gevestigd in Zaanstad
    www.zonvooru.nl [/column]

 

[column size=one_third position=first ]De_Corner[/column] [column size=two_third position=middle ]

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

Vanzelfsprekend bent u geïnteresseerd in netwerken. Natuurlijk vindt u het belangrijk uw onderneming uit te dragen. De Corner biedt u als ondernemer deze mogelijkheid. ‘Netwerken’ doet de sociëteit al geruime tijd, vanaf 1984 om precies te zijn.
www.de-corner.nl [/column]

 [column size=one_third position=first ]Bia_logo[/column]

[column size=two_third position=middle ]

Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA)

De Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA) is opgericht om voorwaarden te creëren opdat de leden van de BIA optimaal kunnen ondernemen, door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden. Daarnaast wil zij namens de leden de spreekbuis zijn naar Gemeentelijke- en Provinciale Overheden of andere instanties.[/column]

[column size=one_third position=first ]

Zaandelta_logo[/column]

[column size=two_third position=middle ]

Zaandelta

Het behartigen van primair de belangen van alle leden en daarmee secundair ook die van andere bedrijven en organisaties [niet-leden] op de bedrijventerreinen Westerspoor, Zuiderhout en Hembrug. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specialistische kennis, ervaring en inbreng van daarvoor opgerichte werkgroepen. In dit alles ligt besloten, dat Zaandelta een kwalitatief professionele gespreks- en onderhandelingspartner wil zijn met lokale en provinciale [semi]overheden, instanties en andere verenigingen met betrekking tot alle onderwerpen die direct en indirect haar leden en haar gebied aangaan.

www.zaandelta.nl [/column]

[column size=one_third position=first ]

CBO_logo[/column] [column size=two_third position=middle ]

Contactgroep Bedrijven Oostzaan (CBO)

Graag behartigen wij de belangen van ondernemers in Oostzaan. In de ruimste zin van het woord. In het bijzonder als gezamenlijk optreden noodzakelijk is. Denk hierbij aan het aankloppen bij gemeente en provincie over infrastructuur, milieuzaken of onroerend zaakbelasting. Of aan een gesprek met Rijkswaterstaat over verkeersvoorzieningen en -plannen. Of het nu gaat over energieprijzen, accommodatie, vervoersproblemen, parkeer- en bedrijfsterreinen.

www.cbo-oostzaan.nl [/column]

[column size=one_third position=first ]Abin_logo[/column] [column size=two_third position=middle ]

ABIN (Assendelftse Belangenvereniging Industriegebied Noord)

is een actieve vereniging die de collectieve belangen van ondernemers behartigt. Hierbij ligt met name de nadruk op het optimaliseren van het bedrijfseconomisch klimaat in het gebied, zodat de ondernemer vrijelijk kan ondernemen.

www.abinassendelft.nl [/column]

[column size=one_third position=first ]BCW_logo[/column]

[column size=two_third position=middle ]

Bedrijvenverenging Wormerland

De bedrijvenverenging Wormerland is opgericht in 1984 en heeft als doel; Het behartigen en coördineren en het naleven van de belangen van (industriële) bedrijven in de Gemeente Wormerland. Meewerken aan de vestiging van bedrijven en het stimuleren van een goede werksituatie in de Gemeente Wormerland. De gesprekspartner met de overheid zijn namens de leden van de vereniging.

www.bvwormerland.nl

[/column]

 

[column size=one_third position=first ]BVNM_logo[/column] [column size=two_third position=middle ]

Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM)

Al meer dan 25 jaar maakt bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer zich met ruim 130 leden hard voor de belangen van lokale ondernemers. Beveiliging, parkmanagement, infrastructuur, verlichting, toekomstige ontwikkelingen… niets ontgaat ons. Net zo min als de belangen van de individuele ondernemers op ‘ons’ bedrijventerrein.

www.bvnm.nl [/column]

[column size=one_third position=first ]

BNazw

[/column]

[column size=two_third position=middle ]

Bouwend Nederland Zaanstreek-Waterland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

www.bouwendzaanstreekwaterland.nl [/column]     [column size=one_third position=first ]

 

maatschappij_logo[/column] [column size=two_third position=middle ]

De Maatschappij

Het oudste en meest gerenommeerde netwerk van Nederland. Wij zijn een onafhankelijk netwerk van 3000 personen afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. De Maatschappij is verbindend, vernieuwend en inspirerend! De Maatschappij is een grote landelijke vereniging met 26 actieve departementen en een klein professioneel bureau in Den Haag. Veel van de activiteiten van De Maatschappij vinden plaats in onze departementen, die het kloppend hart zijn van onze vereniging.De departementen hebben elk een eigen bestuur en secretariaat.

www.de-maatschappij.nl [/column]

 

[column size=one_third position=first ]VNSP_logo[/column]

[column size=two_third position=middle ]

Vrouwennetwerk ZaanstadPlus (VNZP)

Vrouwennetwerk ZaanstadPlus heeft als doel Ambitieuze vrouwen uit Zaanstad en omgeving met elkaar in contact te brengen. Contact dat kan leiden tot nieuwe inzichten en inspiratie, samenwerking en een grotere bekendheid met elkaars bedrijf en werkzaamheden. Het stimuleren van het vrouwelijk ondernemerschap in de Zaanstreek. Het organiseren van een aantal bijeenkomsten en evenementen, waaronder de verkiezing van de Beste Zaanse Zakenvrouw.

www.vnzp.nl [/column]

 

[column size=one_third position=first ]ICT_zaanstreek[/column]

[column size=two_third position=middle ]

ICT Zaanstreek

Het bekendste Cluster van ICT bedrijven in Noord-Holland is gevestigd in de handelsrijke Zaanstreek. ICT Zaanstreek biedt u een platform van kennis voor en door bedrijven. Wanneer u op zoek bent naar een informele organisatie, welke u helpt aan kennis en kennissen op het gebied van ICT, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze ruim 40 leden beschikken over enorm veel gespecialiseerde kennis, welke met de hulp van ICT Zaanstreek resulteert in succesvolle samenwerkingsverbanden. Doordat wij op deze manier groter en veelzijdiger zijn, kunnen wij voor onze leden en klanten op een flexibele en financieel voordelige manier diensten uitvoeren.

www.ict-zaanstreek.nl [/column]

[column size=one_third position=first ]ZOD_logo[/column]

[column size=two_third position=middle ]

 

Zaanse Ondernemersdag (ZOD)

De stichting Zaanse Ondernemersdag is op 6 februari 1989 opgericht op initiatief van de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, Vereniging Ondernemerskring Zaanstreek (OZ), Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) district Zaanstreek, Maatschappij voor Nijverheid en Handel (MNH) departement Zaanstreek, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek en gemeente Zaanstad.

www.zaanseondernemersdag.nl [/column]                                                                                                  

 

Netwerkevents

Webdevelopment: Webstation web-station.nl