ZaanBusiness Logo Wit

Parkeerbeleid aangepast na inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een aangepast voorstel gestuurd over het nieuwe parkeerbeleid. Het voorstel gaat onder meer over betaald parkeren en blauwe zones. Het is gewijzigd nadat inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden dit voorjaar reacties hebben gegeven. De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit over het nieuwe parkeerbeleid.

Het voorstel om het parkeerbeleid te actualiseren, volgt op een tussentijdse evaluatie met inwoners en ondernemers. Ook de gemeenteraad wilde wijzigingen. De ruimte in de stad staat bovendien onder druk. Zo komen er meer arbeidsplaatsen en worden er meer huizen gebouwd. Om parkeerproblemen te voorkomen, moeten de vraag en het aanbod goed op elkaar worden afgestemd.

Wijzigingen in het beleid

Een van de belangrijkste wijzigingen die B&W voorstelt, is het vervangen van bezoekersvergunningen per dag door een uurtarief dat per minuut kan worden afgerekend. Andere onderdelen in het voorstel zijn een speciale vergunning voor adressen waar mantelzorgers komen en een uitbreiding van de blauwe zone in de Zuiderhoofdstraat in Krommenie.

Blauwe zone Zuiddijk

In het voorstel wordt het betaald parkeren op de Zuiddijk in Zaandam afgeschaft en wordt een blauwe zone ingevoerd. Aanvankelijk wilde B&W helemaal geen parkeermaatregelen meer op deze locatie, maar de ondernemers zagen dat niet zitten. Op basis van de binnengekomen reacties is de invoering van een blauwe zone alsnog in het voorstel opgenomen.

Nieuwe parkeertarieven

Om alle nieuwe maatregelen mogelijk te maken, heeft B&W nieuwe tarieven voor de parkeervergunningen en het betaald parkeren op straat in het voorstel opgenomen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel na de zomer. Na vaststelling door de raad zijn de maatregelen met ingang van 1 januari 2017 van kracht.

Meer informatie

Het aangepaste voorstel van B&W en een samenvatting van de parkeermaatregelen kunt u vinden op de website: www.zaanstad.nl zoekterm: parkeren. Zo kunt u ook de reactie vinden van het college van B&W op de zienswijzen die binnen de reactietermijn zijn binnengekomen.

Bron: www.zaanstad.nl