ZaanBusiness Logo Wit

Parkeerproblematiek Westerspoor

Al jaren is er aan de DaamSchijfweg een probleem met de parkeercapaciteit. Door her en der geparkeerde auto’s van niet belanghebbenden, worden ingangen en vluchtwegen geblokkeerd en kunnen vrachtwagens nauwelijks zonder gevaar laden en lossen.

We moeten er maar niet aan denken als er zich een calamiteit voor doet. In overleg met belanghebbenden en gemeente is er in het voorjaar besloten om zogenaamde onbekende auto’s te voorzien van een flyer met het verzoek de auto elders te parkeren. Het flyeren gebeurt door een aantal ondernemers en wierp in het begin zijn vruchten af. Echter het is uiteraard geen structurele oplossing. Sinds september is de parkeerdruk in het gebied weer toegenomen, met als vermoedelijke oorzaak het sluiten van het parkeerterrein achter het station (het zgn. knollenveld). Nu wordt er nog in de berm (het dijklichaam) geparkeerd maar dit zal ook eens eindig zijn. BN Zaandelta is in gesprek met de gemeente om naar alternatieven te kijken. Mocht u daar ideeën over hebben, of zich hiervoor met uw kennis en kunde in willen zetten, meldt u zich dan bij het secretariaat.

www.zaandelta.nl