Start vernieuwen Zaanbrug stap dichterbij

De gemeenten Zaanstad en Wormerland en de provincie Noord-Holland hebben een akkoord bereikt over de aanpak en financiering van de vernieuwing van de Zaanbrug. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure start. Naar verwachting kiezen de overheden begin 2019 een aannemer. Partijen houden rekening met start van de uitvoering eind 2019, zodat verkeersdeelnemers begin 2021 de nieuwe Zaanbrug kunnen gebruiken.

Ontwerp
Het ontwerp van de nieuwe Zaanbrug (doorarchitect Joris Smits) is niet gewijzigd. Het betreft een traditionele Hollandse ophaalbrug met eigentijdse vormgeving. Dit ontwerp kon tijdens de presentatie in de Stoomhal in het voorjaar van 2015 rekenen op brede steun vanuit de omgeving.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de vernieuwing van de Zaanbrug maakt het wegverkeer gebruik van alternatieve routes. Vooruitlopend op het slopen van de bestaande Zaanbrug krijgt de Ned Benedictweg (N514) deels twee rijstroken per richting. Voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten is tijdens de bouw in de buurt van de bestaande Zaanbrug een tijdelijke brugverbinding beschikbaar.

Planning
De provincie voert de vernieuwing van de Zaanbrug uit namens de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De komende periode werken provincie en gemeenten verder aan de aanbesteding van de nieuwe brug en voorbereiding van de verkeersmaatregelen. De definitieve planning komt na gunning van de opdracht beschikbaar en is mede afhankelijk van de voortgang van andere projecten in de regio. Partijen houden rekening met start van de daadwerkelijke uitvoering eind 2019, zodat de nieuwe Zaanbrug begin 2021 in gebruik kan worden genomen.

Bestuursovereenkomst
De afspraken tussen de gemeenten Zaanstad en Wormerland en de provincie Noord-Holland zijn in 2010 gemaakt en vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Sindsdien zijn de plannen voor de Zaanbrug en de tijdelijke verkeersmaatregelen uitgewerkt. Dat leidde tot een hogere kostenraming, waardoor de afspraken moesten worden herzien. De hogere kosten hebben te maken met de bouwkosten, de tijdelijke brugverbinding, de verkeersmaatregelen, veranderde marktomstandigheden en de langere voorbereidingstijd.

Vaart in de Zaan!
Het vernieuwen van de Zaanbrug is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’ dat tot doel heeft de bevaarbaarheid van de vaarweg te verbeteren. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio. De Zaanbrug verbindt Wormer en Wormerveer en is eigendom van de gemeenten Zaanstad en Wormerland. Door vergroting van de doorvaartbreedte van de Zaanbrug van 12 naar 16,5 meter en een hogere vrije doorvaarthoogte blijft in de toekomst een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer gegarandeerd.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl