ZaanBusiness Logo Wit

Tweede ster KVO Winkelgebieden Wormerveer

Het winkelgebied in Wormerveer heeft de 2e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden (KVO-W) verdiend. Op woensdag 26 maart, 13.30 uur neemt burgemeester Geke Faber de 2e ster in ontvangst uit handen van adviseur Rob Smeele van het CCV, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid.

Het keurmerk geeft aan dat ondernemers, gemeente, brandweer en politie samen structurele maatregelen hebben genomen om de veiligheid in het winkelgebied te vergroten. In 2012 ontving het winkelgebied Wormerveer de eerste ster. De twee jaar is aangetoond dat er sprake is van continue samenwerking tussen de diverse partijen zodat nu de tweede ster uitgereikt kon worden.

Naast het in ontvangst nemen van de eerste ster, hebben alle partners (brandweer, politie, gemeente Zaanstad, CCV, Ondernemersvereniging Wormerveer en WPM Winkelcentrummanagement BV) een convenant ondertekend, waarin het plan van aanpak om het winkelgebied van Wormerveer veiliger te maken is vastgelegd. Het is de bedoeling dat met dit plan over twee jaar de derde ster wordt binnengehaald.

KVO
Door een KVO-project te starten en een convenant te ondertekenen, verbinden de betrokken partijen zich aan een structurele aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Het imago van het winkelcentrum verbetert hierdoor en daar hebben zowel de ondernemer, het winkelend publiek en de gemeente baat bij Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.
Voor het verkrijgen van een Keurmerk Veilig Ondernemen moeten de betrokken ondernemers een aantal stappen doorlopen. Zo moet er een samenwerkingsovereenkomst zijn en een plan van aanpak. Op de lijst met actiepunten voor de komende twee jaar staan onder andere de jaarlijkse schouw, het organiseren van informatieavonden en (overval)trainingen voor ondernemers, inventarisatie AED’s, tegengaan van graffiti etc.

Schoon, heel en veilig
Zaanstad is een relatief veilige stad, maar het beeld van een stad wordt ook bepaald door de uitstraling van de openbare ruimte. Burgemeester Faber: ‘Een schoon, heel en veilig winkelgebied is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, politie, brandweer, maar zeker ook van de ondernemers. Door het Keurmerk Veilig Ondernemen blijven we samen werken aan de veiligheid en de uitstraling van de winkels en de openbare ruimte in Wormerveer, waar iedereen graag komt winkelen.’

Bewezen succes
CCV-projectadviseur Rob Smeele: “Verspreid over heel Nederland werken we in ruim 300 winkelgebieden aan grotere veiligheid met behulp van de KVO-methode. De ervaringen bewijzen het succes van deze werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.”
Naast de gratis hulp van de projectadviseurs winkelcriminaliteit ondersteunt het centrum criminaliteitspreventie veiligheid de winkelcentra met een groot aantal instrumenten tegen winkelcriminaliteit, zoals (online) trainingen, de civiele afhandeling “afrekenen met winkeldieven”etc. Mocht het desondanks mis gaan in de winkel, dan kunnen ondernemers en medewerkers in de detailhandel gratis een beroep doen op Slachtofferhulp Detailhandel van het CCV. Bij overval, ongeval, agressie of geweld is via het nummer 0800 – 0801 gratis professionele ondersteuning binnen twee uur ter plekke.