Uitdagingen van energietransitie en duurzame groei

Nederland heeft de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Om dit te bereiken zal de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, tot stand moeten komen door verduurzaming en veranderingen in alle sectoren van de maatschappij, op macro- en microniveau. Het uitvoeren van het klimaatbeleid is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kunt u als MKB-ondernemer stappen zetten en inzetten op een organisatie gericht op duurzame groei? 

 

Voor ondernemers leveren de maatschappelijke thema’s rondom CO2-reductie, circulair ondernemen, goed ondernemingsbestuur en verduurzaming mooie kansen op voor groei en rendement, waardoor nieuwe innovatieve businessmodellen kunnen worden gestart. Tegelijkertijd is de energietransitie en het klimaatbeleid complex, overstijgt het landsgrenzen en brengt het vele uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld de strategie en investeringen die benodigd zijn om een duurzame groei te realiseren. Welke commerciële doelstellingen passen daarbij en op welke manier zullen de organisatie en de operationele activiteiten moeten worden aangepast? Hoe kan digitalisering en data-analyse een bijdrage leveren aan de doelstellingen? En last but not least; op welke manier kan dit gefinancierd worden en welke partners hebben ondernemers hierbij nodig?

Ook bestaande businessmodellen hebben uiteraard te maken met de invloed van het klimaatbeleid op de operationele activiteiten en de verduurzaming van de maatschappij. Dit neemt dan ook een steeds prominentere plaats in het bedrijfsleven, gestuurd vanuit de markt, overheid of eigen organisatiedoelstellingen op kleine en grote schaal. Om financiering voor uw activiteiten op te halen, vereisen banken dat uw bedrijf hierop inspeelt en beleid op maakt. Ook investeringsmaatschappijen en informele investeerders nemen in hun investeringsoverwegingen ESG-factoren (environmental, social & governance) mee bij de selectie en het beheer van bedrijven. Verantwoord investeren staat hoog in het vaandel. Op welke manier kunnen ondernemers hierin stappen zetten en hieraan duurzame groeidoelstellingen verbinden? De Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN helpen bedrijven en organisaties hier invulling aan te geven. Als ondernemers zich richten op een specifieke SDG waarmee de onderneming de meeste impact maakt, wordt bijgedragen aan een duurzame toekomst, een gezonde planeet en een samenleving met sociaaleconomische samenhang. Dit zal het vertrouwen in het bedrijf vergroten en draagt ook bij aan waardecreatie op de lange termijn. Door het bedrijf aan te passen aan deze doelstellingen kan het concurrentievermogen worden verhoogd, de merkwaarde worden versterkt en kan betere toegang worden gevonden tot nieuwe klanten en markten. Daarbij worden risico’s verkleind en kunnen kosten worden verlaagd. De mate van het aanpassingsvermogen van het bedrijf aan deze belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zal de continuïteit op lange termijn verhogen. Het maakt het bedrijf interessant als goede werkgever in het aantrekken en behouden van werknemers die dit steeds belangrijker vinden. Bovendien kan een actief beleid de waarde van het bedrijf vergroten en maakt het een interessante propositie voor strategische of financiële bedrijven en investeerders.

Gelukkig worden ondernemers ondersteund bij het uitvoeren van hun klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl), waar kennis, subsidieprogramma’s, financieringsregelingen en netwerken zijn ondergebracht en inzichtelijk worden gemaakt. Een welkome bijdrage voor ondernemers die werken aan een duurzame en economisch sterke samenleving!

Door: André Scheirlinck
Register Valuator, Sophista fusies & overnames

 


Sophista fusies & overnames

Arcadialaan 32 CD
1813 KN Alkmaar
072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

Webdevelopment: Webstation web-station.nl