ZaanBusiness Logo Wit

Verhuurder: let op uw zaak!

De trouwe lezertjes van het Noordhollands Dagblad, katern Zaanstreek, zal het niet zijn ontgaan: er wordt met enige regelmaat, zo niet nagenoeg wekelijks door de burgemeester een pand gesloten. Het gaat om besluiten op grond van artikel 13 B van de Opiumwet: het artikel dat een burgemeester de bevoegdheid geeft om panden waar – bijvoorbeeld – meer dan de toegestane hoeveelheid recreatieve drugs gevonden wordt of wanneer er materiaal aanwezig waarmee drugs kan worden gefabriceerd en/of kan worden gedistribueerd.

Er is landelijk beleid ontwikkeld, welk beleid de burgemeester van Zaanstad tot het zijne heeft gemaakt. De beleidsregels zijn eenvoudig te vinden op het internet. Naar mijn mening is het on­ontbeerlijk dat verhuurders van woningen en van bedrijfsonroerend goed kennis nemen van deze beleids­regels. Nu veel ondernemers zich bezig houden met verhuur, al dan niet professioneel, geldt dit voor u.

Want u loopt grote risico’s! Zoals alom bekend, is er sprake van toenemende ondermijning als gevolg van criminele activiteiten en als u denkt dat u geen risico’s loopt, bereidt u zich er dan op voor om van een koude kermis thuis te komen. De burgemeester heeft de bevoegdheid om bedrijfspand minimaal 6 maanden te sluiten. Als er zich bij­zondere omstandigheden voordoen of er is sprake van recidive in het pand, dan gelden langere termijnen (tot zelfs onbepaalde tijd).

Een belangrijk kenmerk van het beleid is dat de verwijtbaarheid van de verhuurder geen enkele rol speelt. Het beleid is gericht op het pand. De gedachte is om de bekendheid van het pand als drugspand te doorbreken. Kennelijk gaan daar lange termijnen mee gepaard. De gevolgen voor de verhuurder zijn groot: het pand gaat hermetisch op slot, alleen in bijzondere gevallen kan er incidenteel (én kort) toegang worden verkregen. Het pand gaat achteruit en de verhuurder is verstoken van huurinkomsten.

De hoogste bestuursrechter – de Raad van State – sanctioneert dit beleid; verhuurders vangen in de hele keten van bezwaar en beroep doorgaans bot. Echter, de Raad van State oordeelde recent over een sluitingsbesluit van de burgemeester in Helmond dat deze alle omstandigheden van het geval in zijn besluitvorming moet betrekken (dat was overigens al zo), en ook de omstandigheid dat de gemeente Helmond een brochure had uitgegeven ‘Voorkom een hennepkwekerij in uw woning of bedrijfspand’. De verhuurder kon aan­tonen dat hij de aanbevelingen in die brochure had gevolgd en dat bleek fataal voor het besluit tot sluiting: dat werd ongedaan gemaakt.

De gemeente Zaanstad heeft zo’n brochure niet, dus u kunt daar ook geen beroep op doen. Toch geeft de uitspraak van de Raad van State iets meer licht in de duisternis waarin de vastgoedeigenaar verkeert wanneer zijn pand wordt gesloten. Ook al heeft uw eigen gemeente geen brochure, als u hetzelfde doet als de Helmondse verhuurder deed, maakt u kans.

Wordt u geconfronteerd met een (voorgenomen) sluiting? Neem dan meteen contact met ons kantoor op. Wij gaan dan samen met u proberen om de gevolgen van zo’n sluiting tegen te gaan of op zijn minst te verzachten.

Peter Wieringa

Zaan Advocaten

Westzijde 318 1506 GJ Zaandam
T: 075 303 00 10
E: info@zaanadvocaten.nl
www.zaanadvocaten.nl