ZaanBusiness Logo Wit

Zaanse Uitdaging krijgt geldpotje

De gemeente gaat het ondernemersnetwerk De Zaanse Uitdaging de komende drie jaar tijdens de opstartfase met €20.000 per jaar ondersteunen.

De Zaanse Uitdaging is een bedrijvennetwerk voor maatschappelijk betrokken ondernemers, die willen bijdragen aan een beter leefklimaat in Zaanstad. De op te richten stichting matcht de vraag van maatschappelijke organisaties met het aanbod van het lokale bedrijfsleven. Zo ondersteunt ze via de ondernemers de initiatieven van bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties.

‘De Zaanse Uitdaging gaat uit van onze kracht als samenleving en legt verbinding tussen ondernemers, inwoners en organisaties om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ik ben dan ook blij dat we vanuit de Gemeente de start van zo’n mooi initiatief kunnen ondersteunen, zodat zij straks op eigen voet verder kunnen’, aldus Dennis Straat, wethouder Werk & Inkomen en Economie.

Landelijk netwerk
De Uitdaging is een succes in andere gemeentes in Nederland. Het Oranjefonds stelt een groeifonds beschikbaar. Lokale Uitdagingen ontvangen € 30.000 om op te kunnen starten met als voorwaarde dat de desbetreffende gemeente ook een financiële bijdrage levert. Volgens de trekker van de Zaanse Uitdaging, Marleen Althuizen van Factor LEF, zit het succes van De Uitdaging in de structuur van de organisatie. Er is een matchgroep met ‘oude rotten’, die hun netwerk beschikbaar stellen voor ‘jonge honden’.  Die besteden een uur per week aan het vormgeven van een match. Daarnaast is er een bestuur waar de founders zitting in nemen en een adviesgroep. Met een relatief kleine inspanning van alle partijen kan snel veel worden bereikt.’

De Zaanse uitdaging
Zaanstad heeft veel potentieel als het gaat om koppeling van bedrijven en verenigingen, stichtingen, inwoners en maatschappelijke organisaties. De stichting De Zaanse Uitdaging gaat een bemiddelende en verbindende rol spelen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het gaat om heel concrete zaken zoals steun of hulp in de vorm van mankracht, materiaal of middelen. Daarbij kan gedacht worden aan het bieden van ingangen bij bedrijven voor stageplaatsen, of het organiseren van activiteiten.

De Zaanse uitdaging krijgt een stichtingsvorm. De gemeentelijke subsidie wordt uitgekeerd nadat de stichting haar aanvraag hiervoor indient. De verwachting is dat de Stichting na twee á drie jaar in staat is om zelfstandig (zonder financiële steun van de gemeente) verder te gaan. Daarnaast kan de gemeente eventueel nog ondersteunen met communicatie en/of het inzetten van haar netwerk.