ZaanBusiness Logo Wit

Zaanse werkgevers werken aan mobiliteitsaanpak

Is Zaanstad in 2040 nog bereikbaar? Komen medewerkers nog snel en makkelijk naar hun werk? Wat is de invloed van COVID-19 op woon-werk verkeer? En krijgen we samen de werknemers uit de eigen auto? Green Business Club Zaanstad gaat op 17 september om 14:00 uur online in gesprek met o.a. wethouder Gerard Slegers van gemeente Zaanstad en werkgevers uit de regio.

Door de forse toename van het aantal vervoersbewegingen in Zaanstad de komende tientallen jaren, is het belangrijk om de krachten te bundelen om de regio bereikbaar te houden met slimmere en duurzamere mobiliteit. De uitbreiding van het laadnetwerk, stimulering van fietsen, e-bikes en speed pedelecs, het aanbieden deelmobiliteit en het verbeteren van het OV zijn essentieel om Zaanstad bereikbaar te houden. Daarnaast verandert er op dit moment veel op het gebied van mobiliteit. Thuiswerken, meer fietsen en spitsmijden zijn nu het nieuwe normaal. Een mooie kans om de manier waarop onze mobiliteit is ingericht te veranderen.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de mobiliteit in de regio. Met name omdat werknemers de keuze van reizen aanpassen aan het voor hen geldende mobiliteitsbeleid. Door middel van mobiliteitsbudgetten krijgen werknemers meer flexibiliteit binnen het woon-werk verkeer en is het mogelijk om goede alternatieven te stimuleren. Daar liggen veel kansen die we nu niet altijd grijpen. Die kansen zijn er voor het bedrijf zelf, maar ook voor alle bedrijventerreinen samen zijn er goede alternatieven.

“In Zaanstad werken we aan een bereikbare, klimaatneutrale en schone stad voor iedereen. De inzet van duurzame mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol. Denk aan het emissieloos bevoorraden en het inzetten van minder voertuigen. In het Zaanse, vernieuwde mobiliteitsplan kijken we naar de uitdagingen waar onze groeigemeente de komende jaren voor staat. We doen dit graag samen met de werkgevers en ondernemers. Want zij kunnen het verschil maken als het gaat om duurzame mobiliteit.” aldus wethouder Gerard Slegers van gemeente Zaanstad.

Green Business Club Zaanstad, een impact organisatie waarbinnen Zaanse bedrijven werken aan de verduurzaming van de regio en de eigen bedrijfsvoering gaat samen met de gemeente in gesprek met werkgevers uit de regio over dit onderwerp. Aan het woord komen wethouder Gerard Slegers van gemeente Zaanstad, mobiliteitsadviseurs van Breikers en verschillende Zaanse ondernemers en vertegenwoordigers van een aantal Zaanse bedrijvenverenigingen. “Ik nodig u van harte uit om aan te sluiten bij dit webinar en inspiratie op te doen. En heel belangrijk: geef ons mee wat wij als gemeente kunnen doen om u in die verandering te ondersteunen.” aldus wethouder Gerard Slegers van gemeente Zaanstad.

Tijdens de webinar krijgt u concrete handvatten, inzicht in mobiliteitsvisies en trends, en u kunt zich aanmelden voor een gratis mobiliteitsscan. “Door de samenwerking met gemeente Zaanstad en Breikers kunnen we nu eindelijk flinke stappen zetten voor Zaanstad. We bundelen de kracht met ondernemers om samen voor de lange termijn te investeren in personeel, bereikbaarheid en duurzaamheid. Door de bereikbaarheidsscan die er voor Zaanse bedrijven beschikbaar is, komen we direct tot oplossingen voor de ondernemers en de Zaanse bedrijventerreinen.” aldus Ruben Uitendaal, voorzitter GBC Zaanstad. 

Meld u hier aan!