ZaanBusiness Logo Wit

Een hond voor € 5 miljoen!

Het zal je gebeuren. Je hond verkopen. Dat doe je niet. Zo’n trouwe makker. Maar toch: 5 miljoen is niet verkeerd, nietwaar? Een jongen van 11 jaar lukte het om zijn hond te verkopen voor dit bedrag. Trots vertelde hij het zijn vader. Hij kreeg er twee kanaries van 3 miljoen voor terug.

Waarde is subjectief. En waarde is niet gelijk aan prijs. Wat voor de een van grote waarde is, is voor de ander waardeloos. Een verzamelaar van modelauto’s iswellicht bereid een fors bedrag te betalen voor een uniek exemplaar terwijl u er net aan dacht om deze weg te gooien. Hetzelfde artikel hoeft dus niet altijd voor iedereen dezelfde waarde te hebben. Zo geldt dat ook voor de ondernemer.

Hij denkt nog aan de eerste jaren dat hij vanuit huis gestart is. Het ging allemaal naast zijn toenmalige baan. Het werd drukker en drukker, en op een gegeven moment besloot hij zijn baan op te zeggen. Hij kan het verhaal met veel trots vertellen, en denkt dat zijn onderneming daarmee veel waard is. Overigens terecht: van deze mensen in het MKB moeten we het hebben in de economie. Het is de kurk waarop Nederland economisch drijft. Nu het er alleen op aan komt de waarde te bepalen voor de verkoop spelen deze emotionele factoren echter een beperkte rol.

Hoe gaat een waardeerder te werk? De waardebepaling van uw onderneming vindt plaats door allereerst de toekomstige vrije kasstromen uit de onderneming te bepalen. Dit zijn de geldstromen die in een jaar door de onderneming (per saldo) ontvangen worden, en vrij voor de financierders van uw onderneming beschikbaar zijn (aandeelhouders en geldverstrekkers van de rentedragende leningen). Daarbij gaat het om de inkomsten en uitgaven, maar daarbij ook rekening houdend met alle investeringen, inclusief die in debiteuren. Dus niet om winsten. Die kunnen beïnvloed worden door allerlei accounting principes (bijvoorbeeld hanteren van afschrijvingen of de keus wanneer wordt winst genomen op een project). Vervolgens worden al deze kasstromen teruggerekend naar één moment: het waarderingsmoment.

Dat terugrekenen vindt plaats tegen een gecalculeerd percentage, en is afhankelijk van de rentestand, en een aantal algemene en specifieke risico’s van de onderneming. Deze waarde noemt men ondernemingswaarde (‘enterprice value’). Vervolgens worden de rentedragende schulden van de onderneming afgetrokken, waarna de waarde van de aandelen ontstaat. Value drivers. Uiteraard is dit een zeer gesimplificeerde voorstelling van zaken, maar wat u wel ziet is dat in deze rekenkundige exercitie een emotiefactor niet tot uitdrukking komt. Goed om te weten: de waarde van de onderneming wordt bepaald door de toekomstige kasstromen. En hoe sneller deze groeien des te beter het is. Dat moet dus de focus zijn: wat zijn de zgn. ‘value drivers’, of anders gezegd: welke factoren bepalen binnen uw onderneming de kasstromen?

Zo krijgt u misschien wel 10 kanaries voor uw onderneming. Volgens die 11-jarige jongen al snel zo’n € 30 miljoen!

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl