ZaanBusiness Logo Wit

Waardecreatie = topsport

In onze corporate finance praktijk zijn we bijna dagelijks bezig met vraagstukken rondom bedrijfswaarderingen. Niet alleen in situaties van koop en verkoop van ondernemingen, maar ook waarderingen in het kader van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit, geschillen tussen aandeelhouders en fairness opinies. In alle gevallen komen we in de praktijk nog wel eens tegen dat in waarderingsrapporten simpelweg het verleden wordt doorgetrokken naar de toekomst. Dit kan echter leiden tot ongewenste situaties en slechte uitkomsten. Een waarderingsspecialist kijkt juist naar de toekomst en bekijkt de onderneming in relatie tot de marktomstandigheden.

Ontwikkeling businessplan

Bedrijfseconomisch waarderen is geen invuloefening van een spreadsheet, hoe complex of juist eenvoudig deze ook is opgebouwd. Het is nodig om de strategie en het businessplan te toetsen aan toekomstbestendigheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Immers, het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat ondernemingen tot in lengte van dagen kunnen blijven bestaan en businessplannen ongewijzigd in stand kunnen blijven.

De oorzaak hiervan zien we overal om ons heen; technologische innovaties zijn de drijvende krachten achter veranderingen en snelle ontwikkelingen binnen sectoren. Ze zorgen voor aardverschuivingen en kunnen ontwrichtend werken voor bestaande markten en ondernemingen. Ook de verdichting van de samenleving neemt steeds meer toe, alles hangt met elkaar samen. Tel daar de voortdurend veranderende wet- en regelgeving en de complexe monetaire situatie bij op en je ziet welke uitdagingen allemaal op de onderneming afkomen. In hoeverre is de onderneming dan in staat om adequaat te reageren en zich aan te passen aan de vernieuwingen en snelle ontwikkelingen?

Strategisch inzicht

Om gedegen koers te houden is een goede strategie onontbeerlijk voor de onderneming. Strategie geeft richting aan het businessplan van een organisatie en beschrijft hoe en op welke wijze de doelstellingen in de toekomst gerealiseerd moeten gaan worden. Een strategie gericht op groei creëert toegevoegde waarde, want groei zet zaken in beweging, maakt het mogelijk om te investeren en geeft nieuwe kansen om te innoveren. Hiermee kan concurrentievoordeel behouden worden. De juiste strategie is nooit af, maar wordt continue onder de loep gehouden.

Bovenstaande aspecten worden steeds belangrijker bij het waarderen van ondernemingen. Verdieping in de marktomstandigheden en onderscheidend vermogen van de onderneming is cruciaal voor goed onderbouwde waarderingsberekeningen. Door uiteenlopende strategische scenario’s op te stellen en te onderzoeken krijgt de onderneming gedegen zicht in de effecten van zijn handelen. Dit verschaft de onderneming helder inzicht hoe er in de toekomst gewerkt kan worden aan het optimaliseren van de waarde.

De Zaanse Ondernemersdag & strategie

De Zaanse Ondernemersdag komt er weer aan. Ik ben benieuwd naar de visie en de strategie van de genomineerden. Hoe blijven zij onderscheidend onder de snel veranderende marktomstandigheden en hoe creëren zij telkens weer toegevoegde waarde in hun sector? En hoe zit het met uw eigen onderneming? Zijn uw strategie en doelstellingen toekomstbestendig; gericht op waardecreatie? Deze challenges zijn zeker topsport!

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl