ZaanBusiness Logo Wit

“Nu ben ik een asset, over 5 jaar misschien een liability” (John de Mol)

Er werd al druk over gespeculeerd: een eventuele verkoop van tv-productiebedrijf Talpa. Het bedrijf achter onder andere het succesvolle programma The Voice heeft een omzet van 230 miljoen euro, een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van 61 miljoen euro en heeft ruim 600 medewerkers in dienst. Zou het John de Mol wederom lukken om een succesvolle verkoop te realiseren? Onlangs maakte hij bekend dat zijn bedrijf daadwerkelijk is verkocht aan het Britse ITV, een commerciële televisiezender met een omzet van 4,1 miljard euro. Wat opvalt is de structuur van de deal. Een win-win situatie. Is zo’n structuur voor u als ondernemer het overwegen waard? 

De deal

De Talpa-deal bestaat uit een directe koopsom van € 500 miljoen dat in de komende jaren kan oplopen tot maar liefst € 1,1 miljard. Deze zogenaamde earn-out constructie is afhankelijk van de betrokkenheid van John de Mol en het resultaat van de onderneming. In overnameland komt het vaker voor dat een verkoper gedurende een periode betrokken blijft bij de onderneming, maar met name de lange overeengekomen termijn van 8 jaar is opmerkelijk. Blijkbaar hebben partijen een business build-up scenario met elkaar uitgestippeld waarbij waardecreatie voor alle partijen in de komende jaren speerpunt is. Het samenwerkingsverband heeft als doel om elkaars sterke punten te versterken en uit te nutten.

Ondernemen

Door de groei van zijn organisatie werd het aandeel dat John de Mol moest besteden aan managementtaken en overlegstructuren steeds groter. Iets waar zijn hart niet ligt en waar hij nu weer van wordt bevrijd. Hij kan weer doen waar hij écht goed in is: ondernemen!

ITV focust zich op investeringen in productie en de ontwikkeling van unieke content. Iets wat steeds meer een cruciale rol gaat spelen op de distributiekanalen van tv, laptop, tablet en/of smartphone. Met de kaskraker The Voice en het creatieve brein van John de Mol haalt het bedrijf kwaliteit en resultaat in huis. Het bedrijf ziet nog veel groeimogelijkheden in de wereldwijde markt voor televisie- en filmvermaak.

Blijvend innoveren

John de Mol verzilvert direct een deel van de huidige waarde van zijn onderneming. Het gezamenlijke business plan dat gerealiseerd moet worden, ligt ten grondslag aan de nabetalingen:

in 2016 volgt een betaling van € 100 miljoen als het gemiddelde EBITDA € 60 miljoen bedraagt. eind 2020 nog eens € 400 miljoen als het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2020 € 100 miljoen bedraagt. en tenslotte nog eens € 100 miljoen als het resultaat daarna € 130 miljoen bedraagt.

Een aardige prikkel om te blijven innoveren! Met de verkoop van zijn onderneming aan een strategische partij, probeert ook John de Mol de uiteindelijke taart van de verkoopopbrengst flink te laten groeien. Een groei die wellicht zelfstandig in de huidige vorm niet, of niet in die mate mogelijk zou kunnen zijn. De paraplu van ITV biedt een nieuw onderkomen om dat wél te bereiken. Natuurlijk zijn er ook valkuilen te bedenken voor de overname. Bijvoorbeeld de huidige afhankelijkheid van het programma The Voice ten opzichte van de financiële resultaten. Ook kunnen er spanningen optreden als John de Mol toch weer neigt naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Als partijen deze uitdagingen echter tot een goed einde kunnen brengen, zal een prachtig resultaat en groei zijn gecreëerd.

De ondernemer, een asset!

In onze MKB-praktijk adviseren we ondernemers over hun groeiplannen en de strategieën om nu alvast een deel van de bedrijfswaarde veilig te stellen, maar ook te kunnen profiteren van toekomstige groei. Als die groei met een andere partij wordt versterkt, kunnen mooie groeiproposities gecreëerd worden. Strategische partijen, maar zeker ook betrokken investeringsmaatschappijen zijn altijd geïnteresseerd in dit soort trajecten. Mogelijk ook voor u als ondernemer een uitstekende kans om uw kansen te spreiden, een deel te verzilveren en de samenwerking op te zoeken. Een ondernemer is tenslotte per definitie altijd een asset!

André Scheirlinck

Business Valuator
Sophista fusies & overnames 
Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar
Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar

T: 072 540 80 10
E: info@sophista.nl

www.sophista.nl

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl