ZaanBusiness Logo Wit

Aan de slag met herontwikkeling van Meneba Wormerveer

Een prachtig woongebied aan de Zaan met ongeveer 550 woningen en zo’n 13.000 m2 aan voorzieningen, dat is wat de gemeente en Waterland Real Estate graag willen ontwikkelen op het Meneba terrein in Wormerveer. Om te komen tot herontwikkeling heeft de gemeente op woensdag 19 april een intentieovereenkomst getekend met de ontwikkelaar. De komende periode wordt de haalbaarheid van de plannen verder onderzocht.

“Dit is weer typisch zo’n onke plek, zo’n plek die prachtig is, maar waar veel te weinig Zaankanters van kunnen genieten”, zegt MAAK.Zaanstad wethouder Gerard Ram. “Deze locatie, pal aan de Zaan biedt enorme kansen voor ontwikkeling. Als ik me voorstel hoe hier over een paar jaar een woon-werkwijk kan staan die Zaanstad weer mooier maakt, dan wordt ik daar erg enthousiast van. Aan de ene kant willen we vernieuwing en kwaliteit toevoegen in de vorm van woningen, kantoren en horeca en aan de andere kant blijft het industriële erfgoed en daarmee het dna van Zaanstad behouden”.

Onderzoek in juli klaar
De locatie Meneba is een voormalige distributiecentrum voor graanproducten dat tot het einde van dit jaar nog zeer beperkt in gebruik is. In de overeenkomst spreken de partijen af om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en wie daarin een rol heeft. Tijdens deze fase worden ook stakeholders, zoals bedrijven in de omgeving betrokken. Naar verwachting is het onderzoek in juli afgerond.

Karakteristieke meelsilo’s
Eindproduct van de haalbaarheidsfase is een anterieure overeenkomst waar partijen vastleggen onder welke condities de gemeente meewerkt aan de feitelijke herontwikkeling van de locatie. Daarin staat ook welk woningbouwprogramma er komt en hoe dat er op stedenbouwkundig uitziet.
Op hoofdlijnen is al afgesproken dat het woningbouwprogramma moet bestaan uit woningen en voorzieningen, kantoren, lichte bedrijvigheid en culturele voorzieningen, horeca en mogelijk een hotel. Het industrieel erfgoed blijft daarbij waar mogelijk behouden waarbij voor de karakteristieke meelsilo’s Amerika (de beeldbepalende, hoge witte cilindervormige silo’s) een nieuwe bestemming gezocht wordt.

Over MAAK.Zaanstad
MAAK.Zaanstad heeft als doel om samen met inwoners, organisaties, ondernemers, eigenaren, ontwikkelaars én gemeente te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een veilige stad is. Waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren.
Daarom wordt voor verschillende gebieden in de gemeente een gebiedsperspectief gemaakt: een toekomstbeeld voor hoe een plek er in 2040 uit zou kunnen zien. Ook voor het gebied MAAK.Zaanstad Noord. Meer weten over hoe dat gaat en welke initiatieven en projecten er zijn in dit gebied? Neem een kijkje op MAAKnoord.zaanstad.nl.