ZaanBusiness Logo Wit

Ruim €2.000.000 aan Europese subsidie voor TechValley

Op 9 april heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor TechValley, een netwerk van 35 MKB maakbedrijven in Noord-Holland. Deze bedrijven hebben Ontwikkelingsbedrijf NHN gevraagd hen te ondersteunen bij het bevorderen van innovatie binnen deze sector, om zo hun stevige concurrentiepositie ook in de toekomst te kunnen behouden. Met het project TechValley is nu succesvol de beschikking voor subsidie binnengehaald om innovatieprojecten uit te voeren en de technische maakbedrijven in Holland boven Amsterdam zichtbaarder te maken. Dit ook ten behoeve van aantrekken van talent naar deze regio.

TechValley is een samenwerkingsverband dat is ontstaan op initiatief van ruim 35 Noord-Hollandse machinebouwers (het TechnoSpitsen netwerk), Koninklijke Metaalunie en FME. Partners in TechValley zijn Hogeschool Inholland Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De dagelijkse projectleiding is in handen van José Laan en Sandra Verweij van Parbleu. Het doel van TechValley is een innovatieve en toekomstbestendige Noord-Hollandse machinebouwindustrie te realiseren.

Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN, “Als Ontwikkelingsbedrijf zetten we stevig in op de versterking van de innovatiekracht van regionale MKB bedrijven. Bijna 80% van de banen komen uit het MKB en is daarmee de motor van de regionale economie. Dat de regio ook prachtige machinebouwbedrijven in huis heeft is vaak nog onbekend. Met TechValley gaan we daar zeker verandering in brengen. De verkregen Europese subsidie geeft aan dat het potentieel van de regio wordt herkend en erkend.”

Innovatieprojecten

Binnen TechValley staan 11 concrete, baanbrekende innovatieprojecten van deelnemende bedrijven centraal. De innovaties hebben allen betrekking op data, robotica & vision, predictive maintenance en slimme verdienmodellen. In innovatieteams wordt door bedrijven, lectoren, docenten en studenten samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en toepassingen. De nieuwe inzichten worden vervolgens verwerkt in de lesstof van Hogeschool Inholland.

Tjeerd van der Ploeg, Lectoraat Big Data Inholland, “Studenten van de technische opleidingen kunnen binnen de innovatieprojecten kennismaken met Big Data technieken, die bij de deelnemende maakbedrijven ingezet worden om het faalgedrag van hun machines te kunnen voorspellen.”