Belastingplan 2014 en fiscale wetsvoorstellen

Op dinsdag 17 september heeft de minister van Financiën het Belastingplan 2014 en de overige fiscale maatregelen gepubliceerd. Het Belastingplan staat vooral in het teken van het uitvoeren van de diverse fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord. Het voornaamste doel van deze maatregelen is het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Zo is de pseudo-heffing op hoge salarissen met één jaar verlengd: ondernemers met werknemers in dienst met een loon van meer dan??€?150.000 (over 2013) zijn een extra heffing van 16% verschuldigd. Daarnaast wordt de algemene heffings­korting voor hogere inkomens afgebouwd tot nul, en blijft de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting in 2014 achterwege. Een andere in het oog springende maatregel uit het Belastingplan betreft de gewijzigde fiscale facilitering van stamrechten. Ook wordt de vrijstelling in de schenkbelasting tijdelijk verruimd. Ik behandel een aantal highlights uit het Belastingplan 2014, die voor u van belang kunnen zijn.

Vrijstelling schenkbelasting 
Bent u van plan een schenking te doen? Doe dit dan tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015. De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting wordt dan tijdelijk verruimd. Momenteel mogen ouders eenmalig maximaal €?51.407,- schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning, zoals aankoop of verbouwing. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een eenmalige vrijstelling van €?100.000,-, waarbij géén nadere voorwaarden worden gesteld aan de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Ook de leeftijd van de ontvanger is niet van belang. Kortom: iedereen mag van iemand anders een onbelaste schenking ont­vangen van maximaal €?100.000,-. De schenking moet wel worden gebruikt ten behoeve van de eigen woning of de aflossing van een restschuld.

Maatregelen eigen woning 
Voor huiseigenaren is de Wet maatregelen woningmarkt 2014 interessant. Deze wet heeft tot doel schulden van burgers te verlagen en de financierbaarheid van de hypotheekportefeuille te verbeteren. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door het verlagen van het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Vanaf 2014 wordt dit maximale tarief jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. Een andere maatregel is dat het kabinet investeringen gaat stimuleren die zijn gericht op onderhoud, energie­besparing en herontwikkeling van woningen en kantoren. Daarnaast wil het kabinet dat het voor bestaande leningen met NHG mogelijk wordt om in specifieke gevallen en onder strikte voorwaarden de rest­schulden mee te financieren. Het maximale bedrag waarvoor een NGH lening kan worden afgesloten wordt stapsgewijs verlaagd naar €?265.000,- in 2014, €?245.000,- in 2015 tot €?225.000,- in 2016. Na 2016 is het uitgangspunt de NHG te koppelen aan de gemiddelde woningprijs. Het kabinet wil prikkels voor het aangaan van hoge schulden en risico’s verder verlagen. Om dit te bewerkstellingen wordt de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning, de zogenaamde Loan-to- value-ratio, verlaagd: in 2014 met 1 procentpunt naar 104%. Vervolgens elk jaar met 1 procent­punt om in 2018 op 100% uit te komen.

Fiscale facilitering stamrechten 
Per 1 januari 2014 mogen alle vermogens die onder de stamrechtvrijstelling vallen, in één keer worden uitgekeerd. De eis dat de stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd, komt dus te vervallen. Hierbij is het niet van belang of het stamrecht in een stamrecht-bv is ondergebracht of bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeringsmaatschappij. Wordt gekozen voor een uitkering ineens, dan valt deze normaliter geheel in box 1 van de inkomstenbelasting. Maar als de aanspraak in 2014 in één keer wordt uitgekeerd, wordt slechts over 80% van de uitkering belasting geheven. De bank of verzekeraar houdt loonheffing in over dit lagere bedrag. Er hoeft dan over 20% van het ontvangen bedrag geen inkomsten­belasting in box 1 betaald te worden. Voor nieuwe stamrechten geldt dat de stamrechtvrijstelling op 1 januari 2014 wordt afgeschaft. Dit betekent dat na deze datum een ontslagvergoeding altijd direct wordt belast. Banken, verzekeraars en stamrecht-bv’s kunnen vanaf 1 januari 2014 geen nieuwe gouden handdrukovereenkomsten meer sluiten.

Wat wij voor u kunnen betekenen 
Bent u benieuwd welke invloed het Belastingplan 2014 heeft op uw financiële situatie? Neem dan contact op met uw accountmanager Private Banking via telefoonnummer (075) 890 30 30 of via e-mail: privatebanking@zaanstreek.rabobank.nl. U kunt van ons een advies verwachten dat is afgestemd op uw persoon­lijke behoefte, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Samen zorgen we ervoor dat uw financiën goed geregeld zijn.

www.rabobank.nl/zaanstreek

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl