ZaanBusiness Logo Wit

Wij bieden een veilige thuishaven

In deze serie leest u de ervaringen van ondernemers die kansen geven aan mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We noemen dit inclusief ondernemen: iedereen doet mee…

Stephan Scargo van Stepa Afwerking in Assendelft heeft bijzondere stagiairs in dienst. Deze stagiairs, vaak leer­lingen uit het speciaal onderwijs, krijgen zo een extra duwtje in de rug naar een betaalde baan nadat ze hun schooldiploma hebben behaald. Ook mensen die door een beperking nog niet eerder aan het werk zijn geweest kunnen er ervaring opdoen.

Stepa verzorgt de afwerking van producten: van het in elkaar zetten van een display tot het vouwen en vullen van spellendozen of het ompakken van duizenden pakken koffie in kleinere eenheden. Leerlingen van bijvoorbeeld een praktijkschool kunnen bij Stepa hun verplichte stage lopen: een dag in de week, een paar uurtjes of fulltime. Ook mensen die uit de Wajong willen of moeten, of minderbegaafden van de Heliomare-school kunnen er wennen aan een werkritme. Stepa heeft een opleidingsruimte waar medewerker Guus de leerlingen niet alleen de eerste vaardigheden bijbrengt, maar zo nodig ook disciplines zoals op tijd komen, samenwerken, een klus afmaken in een bepaalde tijd, enzovoorts. Vanuit dat lokaal waaieren de stagiaires uit over het bedrijf. Het opleidingslokaal is met gemeentelijke ondersteuning gerealiseerd.

Werkt u al lang met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben?

‘Tien jaar geleden begonnen we in samenwerking met het speciaal onderwijs leerlingen stages aan te bieden. Het is voor hen namelijk extra moeilijk om een goede stageplek te vinden. Er zijn zoveel mensen die graag willen werken maar door een beperking moeilijk aan de bak komen. Ik wil dat gat graag opvullen, want ik ga er van uit dat iedereen wel een vaardigheid heeft waarmee hij of zij verder kan. Ook als je om andere redenen enige tijd niet hebt gewerkt en werkervaring wilt opdoen, kun je bij ons terecht.’

Zijn er zaken waar u in het begin extra op heeft moeten letten?

‘Dat je niet iedereen op een willekeurige plek kunt zetten. Je moet goed kijken naar wat de stagiair wél kan en hoe hij zich gedraagt: snel agressief, onzeker, druk, moeite met leiding accepteren… Dan kun je uitzoeken op welke plek die leerling het best tot zijn recht komt en hoe hij of zij zich van daaruit kan ontwikkelen. Je moet leren inzien dat er veel mensen zijn die met wat ondersteuning prima aan de slag kunnen, en dáár moet je voor gaan.’

Wat wilt u andere ondernemers adviseren?

‘Kom eens bij ons rondkijken en laat je informeren over hoe je zoiets realiseert. We hebben er inmiddels veel ervaring mee. Kijk wat je met je bedrijf kunt betekenen en zoek de samenwerking op met bijvoorbeeld het onderwijs. Begeleiding en ondersteuning kosten tijd en energie, maar het levert ook veel op: voor de werkgever dat hij zijn steentje bijdraagt aan een maatschappelijk belang, en voor de stagiair zelfvertrouwen en hoop voor de toekomst.’

 

De Participatiewet, die in 2015 van kracht ging, moet ervoor zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Staat u open voor inclusief ondernemen en heeft u vragen of wilt u met iemand van gedachten wisselen? Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Zaanstreek-waterland via 088-8982129. Meer informatie vindt u op de website van het werkgeversservicepunt: www.wspzaanstreek-waterland.nl .