ZaanBusiness Logo Wit

Burgemeester reikt vijfde KVO-ster uit aan ondernemers Zaandelta

Keurmerk Veilig Ondernemen draagt bij aan veiligheid

Business Network Zaandelta heeft de vijfde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) verdiend. Burgemeester Geke Faber reikte de vijfde ster op donderdag 9 juni uit aan Tom Gunther, voorzitter van de werkgroep KVO van Zaandelta. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de ondernemersvereniging.

‘Werken aan veiligheid houdt nooit op’, aldus burgemeester Faber bij de uitreiking. Het keurmerk geeft aan dat ondernemers, gemeente, brandweer en politie samen structurele maatregelen hebben genomen om de veiligheid op het bedrijventerrein Westerspoor-Zuiderhout te vergroten. In 2007 ontving het gebied al de eerste ster. Door continue samenwerking tussen de diverse partijen kon nu de vijfde ster worden uitgereikt.

Naast het in ontvangst nemen van de vijfde ster, hebben alle partners (brandweer, politie, gemeente Zaanstad en Zaandelta) een convenant ondertekend, waarin is vastgelegd hoe de komende jaren aan vergroting van de veiligheid wordt gewerkt.

Op de foto: Burgemeester Faber reikt de vijfde KVO-ster uit aan Tom Gunther, voorzitter van de werkgroep KVO van Zaandelta