Werknemer is leverancier van Arbeid!

Geef het eigendom terug aan de eigenaar! Er is geen onderneming die als ‘doel’ heeft om werknemers in dienst te nemen. Werknemers zijn.....

Bij een ziekteverlofaanvraag heeft de werknemer een serieuze reden om zijn arbeid niet (volledig) te kunnen leveren. Voor ons als arbo adviseur is de grote vraag: wat is de werkelijke (achterliggende) reden, het obstakel dat de werknemer zijn of haar arbeid niet (gedeeltelijk) levert? Vanuit deze vastgestelde reden (70% is niet medisch), belemmering of obstakel zetten wij als casemanager en inzetbaarheidscoach een proces in werking. Waardoor werknemer en werkgever zelf tot passende oplossingen komen. Zodanig krachtig en toepasbaar dat zij die direct kunnen uitvoeren in hun dagelijkse praktijk.

Categorie Arbo

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.

Onze hoofdpartner

Webdevelopment: Webstation web-station.nl