ZaanBusiness Logo Wit

De Ambacht Oostzaan, op naar een toekomst­­bestendig bedrijventerrein!

Bedrijventerrein de Ambacht ligt in Oostzaan. Sinds 1984 zijn hier bedrijven gevestigd. De Ambacht is hiermee het oudste bedrijventerrein binnen de gemeente Oostzaan. De gemeente heeft het bedrijventerrein opgezet om bedrijven uit de dorpskern te laten verhuizen en op deze manier de overlast voor omwonenden te verminderen.  

De meeste bedrijven zijn al vanaf de aanleg van de Ambacht gevestigd op het terrein. Groothandel Jongens was in 1984 de eerste en in de 10 jaar die volgden is het bedrijventerrein langzaam volgebouwd. Het terrein grenst aan de A8 en sluit aan op de provinciale weg N516.

Regionale topsectoren

Oostzaan beschikt met het bedrijven­terrein de Ambacht over een goed gesitueerde werklocatie voor grotere bedrijven: 25 ondernemingen geven werk aan ruim 700 mensen. Veel bedrijven behoren tot de regionale topsectoren als industrie, logistiek food en handel en vertegenwoordigen daarmee een breder eco­nomisch belang. Voor de gemeente Oostzaan is de Ambacht, naast Bombraak (2011) en Skoon (2009) een substantiële bron van werkgelegenheid.

Toe aan een opfrisbeurt

De Ambacht is al meer dan 30 jaar oud en is toe aan een opfrisbeurt. In 2011 is de eerste start gemaakt met het onderzoek naar het revitaliseren van het bedrijventerrein. De belangrijkste verbeterpunten waren het parkeerterrein, onderhoud openbare ruimte, het aantal parkeer­plaatsen, de interne bereikbaarheid, de ruimte in het bestemmingsplan en de externe ontsluiting.

Werkgroep revitalisering

In 2014 besloot de raad van gemeente Oostzaan dat er twee drive-in restaurants kwamen naast de ingang van het bedrijvenpark, de FEBO en Subway. Dit gaf, na enige lobby vanuit het bedrijfsleven, financieel de ruimte en intentie om het gehele park te revitaliseren. In het 4de kwartaal van 2015 is er een werkgroep revitalisering geformeerd. In samen­werking met de gemeente Oostzaan, CBO en de ZON is er een HIRB subsidie aan­gevraagd en deze is voor 2016 toegekend.

Trekker van de initiatiefgroep

Paul Flens, voorzitter van Contactgroep Bedrijven Oostzaan (CBO) en werkzaam bij Flens BV. is trekker van de initiatiefgroep revitalisering van de Ambacht. Flens is al 50 jaar actief in het familie­bedrijf Flens BV, een bedrijf dat vanaf 1938 bestaat en sinds 1999 op de Ambacht gevestigd is. Hij is tevens al 10 jaar voorzitter van het CBO. De werkgroep revitalisering bestaat naast Paul Flens uit: Wim Homburg, Edwin Jongens, Erik Abbring, dit zijn allemaal ondernemers op het terrein. Daarnaast hebben ze nog drie keer per jaar een breed overleg met de 25 gevestigde bedrijven.

Samenwerken is het sleutelwoord voor de aanpak van het bedrijventerrein volgens Flens. ‘We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar doordat je met elkaar om tafel gaat zitten kom je het uiteindelijk wel tot een oplossing’. Afgelopen jaar heeft men met name de nadruk gelegd op het herinrichten van het parkeerterrein. Onderzoeksbureau DHV heeft een rapport geschreven ter verbetering van parkeer- en verkeerssituatie op de Ambacht. Met de interne ontsluiting is men in november gestart. Het parkeer­terrein wordt opnieuw ingedeeld en er worden gerichte parkeervakken gemaakt. Verder volgt er bij de inrit van het terrein nog een bord waarop staat of het bedrijf links of rechts van het terrein gevestigd is.

Verbeteringen erg belangrijk

De externe ontsluiting wordt volgend jaar met het opknappen van de N516 aangepakt. Er komt een dubbele uitrit naar de Thorbeckeweg N516, een richting Zaandam en de ander richting de Coentunnelweg. De afslag/bocht wordt ook aangepakt, er komt een royalere uitrit. ‘Op de Ambacht is 24 uur beweging, door de dienstverlenende partijen die er zitten zoals: Jongens, Hoogwoudt, Traffic Service Nederland en de ANWB, is verbeteringen op dat gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid erg belangrijk’, aldus Flens. Paul Flens: ‘De gehele renovatie van de N516 zal minstens een jaar duren en zeker van invloed zijn op de bereikbaarheid van de Ambacht. Goede afstemming met de projectleider van de N516 is van belang om zo de overlast zo klein mogelijk te houden’.

Keurmerk Veilig Ondernemen Uit eerdere enquête onder de onder­nemers bleek dat ze een start willen maken met Parkmanagement in lichte vorm. Door deze start kan er ook een begin worden gemaakt met het Keurmerk Veilig Onder­nemen (KVO-B). Een actiepunt zal bijvoorbeeld cameratoezicht zijn bij de ingang van het terrein bij de N516 en de fietsbrug.

Daarnaast valt de meeste winst te behalen zijn op verduurzamen van het terrein, door het installeren van led­verlichting en samenwerken op warmte-energie en zonne-energie. Het duurzaamheidsonderzoek is reeds gestart, maar ook gezamenlijke inkoop en afvalinzameling is een aandachtspunt voor de werkgroep.

Uitkijken naar een gemoderniseerd bedrijvenpark

Kortom de Ambacht is in ontwikkeling en er is een positieve samenwerking die veel winst zal opleveren voor de ondernemers. We kijken uit naar een gemoderniseerd bedrijvenpark binnen Oostzaan waar alles weer schoon, heel, veilig en goed bereikbaar is’, aldus Flens.

Meer info?

www.zonvooru.nl