De automarkt is een fiscaal gestuurde markt

De invloed die de overheid uitoefent om gezonde markten met allerlei maatregelen te beïnvloeden is bedroevend, mede omdat wij kunnen constateren dat de nodige branches/bedrijven hierdoor in grote verlegenheid worden gebracht. 

De automarkt wordt gedicteerd door de overheid, waardoor de leaserijder zich uitsluitend richt op de fiscale bijtelling van de auto. Voor 2014 zijn er door de overheid nu 5 verschillende tarieven vastgesteld en maakt de berijder een keuze uit een auto die een fiscale bijtelling heeft van: 4%, 7%, 14,%, 20% of 25%.

In een markt dient er, volgens de Nederlandse overheid en de EG, sprake te zijn van volledige mededinging.

De vraag die ik mij telkens stel, is in hoeverre de Nederlandse overheid door allerlei maatregelen de automarkt in Nederland aan banden heeft gelegd? Met enorme subsidies en fiscale voordelen, stimuleert de overheid de verkoop van bepaalde merken, die op een zeker moment aan bepaalde voorwaarden voldoen. In hoeverre is het reëel te noemen, dat van een bepaald merk en model, er afgelopen jaar ruim 11.000 van zijn verkocht, waaraan de overheid de komende 5 jaar een bijdrage levert van zeker e 650 miljoen?

Deze zogenaamde stimulans geeft een aankoopprikkel die gericht is op de initiële aanschaf van de auto en de consequenties hiervan op lange termijn worden niet overzien. Een aansprekend voorbeeld is de VW Polo Bluemotion. Bij de introductie van dit model was eigenaar geen houderschapsbelasting verschuldigd, omdat deze toen voldeed aan de door de overheid gestelde emissievoorwaarden. Met groot enthousiasme werd deze Polo door deze maatregel aangeschaft. Echter, vanaf 2014 mag de eigenaar van de Polo toch maandelijks e 78,33 houderschapsbelasting gaan betalen. Een enorme lastenverzwaring waardoor de betreffende auto niet meer interessant in de gebruikte markt en er hierdoor sprake in van een sterke waardevermindering van dit model. Met trots weet de overheid in de kranten te melden, dat door deze maatregel in 2014 ruim e 56 miljoen aan extra houderschapsbelasting wordt ontvangen.

Uiteindelijk krijgen de bezitters een sigaar uit eigen doos, met de vriendelijke groeten uit Den Haag en wie betaalt de rekening?

Dick Dekker directeur bij ProMobility  

ProMobility
Soldaatweg 11
1521 RK Wormerveer
T 075 642 01 00 F 075 642 08 13
E dick@promobility.nl
www.promobility.nl

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl