ZaanBusiness Logo Wit

De bank uw beste vriend?

Onderdeel van onze advisering in de overnamepraktijk is financieringsbegeleiding. Tegenwoordig veelal aparte vraagstukken. De grondslag voor financiering is dan niet een overname, maar steeds meer de situatie dat een bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen. Lastige vraagstukken en soms schrijnende situaties. Banken staan niet vooraan om dan te gaan financieren, laat staan dat ze hun positie willen uitbreiden. Toch zijn er uitzonderingen.

De afgelopen maanden zijn we betrokken geweest bij een bedrijf in zwaar weer. Het bedrijf zat al bij het zogenoemde intensief beheer van de bank. Kapitaalsintensief: veel machines, waarvan een deel geleased. Verder heeft men te maken met een seizoenpatroon. Winst wordt behaald in de zomermaanden, en wanneer het dan einde winter is, staat de liquiditeit maximaal op spanning. Kortom, men verdiende geen geld en kon nauwelijks nog leveranciers betalen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan oplossingen. Op enig moment kreeg ik een telefoontje van de bank. Men was bereid om enkele tonnen extra krediet te verstrekken. Het was fantastisch nieuws voor onze cliënt. Waarom lukte het hier wel? De onder­nemer was een realist en deed er alles aan om het bedrijf door deze zware periode heen te loodsen. Daarom een aantal algemene tips die geleid hebben tot uitbreiding van deze kredietverlening:
• Zorg allereerst dat uw bedrijf in ‘control’ is. Dat wil zeggen, dat de interne rapportages altijd ‘bij’ is en op orde. Daar begint het mee. Bovendien, progno­sticeer (realistisch) op maandbasis. Eigenlijk moeten prognoses in werkelijkheid uitsluitend kunnen meevallen. Het is immers scherp aan de wind zeilen.
• Zorg dat u zo snel mogelijk weer winst maakt op basis van huidige of zelfs lagere omzetniveaus. Pas het kosten­niveau hierop aan. Hopen op betere tijden zonder maatregelen te nemen, kan alleen als u in staat bent de slechte periode te overbruggen.
• Onderzoek de mogelijkheden of u als ondernemer, of investeerder, bereid bent voor een deel de extra financiering voor uw rekening te nemen. Laat de financiering niet alleen het probleem van de bank worden. U geeft hiermee het signaal af dat u er zelf, of de investeerder ook vertrouwen in hebt.
Het management zag in, dat reorganisatie noodzakelijk was en heeft het kosten­niveau substantieel verlaagd door onder meer ontslag van personeel, en scherpere inkoop in combinatie met een agressieve acquisitie. Rapportages waren drie werkdagen na afloop van de maand beschikbaar en prognoses werden bijgesteld. Een investeerder was gevonden. Ook hij was bereid te investeren in het bedrijf.
Verschillende gesprekken met de bank hebben plaatsgevonden. Het management geloofde in de onderneming en wist dat overtuigend te presenteren. Cijfermatige onderbouwingen, gecombineerd met een duidelijke visie op de markt leidde ertoe, dat de bank overstag ging. De zomer komt er aan. De zon gaat weer schijnen voor dit prachtige bedrijf!

Pieter van den Berg,
Managing Partner
Sophista B.V.Alkmaar
Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar
Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar
T 072 540 80 10 F 072 540 80 20
info@sophista.nl
www.sophista.nl

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl