ZaanBusiness Logo Wit

Sophista en Vincent van Gogh: beide een vooruitziende blik?

Ik kan niet het feit veranderen, dat mijn schilderijen niet ver­kopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen, dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik ervoor gebruikt heb. Een uitspraak van Vincent van Gogh. Toen hij nog leefde, bleek hij niet altijd in staat zijn schilderijen goed te verkopen. Zijn kostprijs lag blijkbaar nog hoger dan waarvoor ze soms verkocht werden.

Maar hij had een goede vooruitziende blik: er komt een tijd dat dat anders wordt! Hij heeft gelijk gehad. Nu worden er voor zijn kunstwerken vele miljoenen betaald. Waarde is subjectief. Bij aan- en verkoop van ondernemingen is dat niet anders. Ten tijde van het schrijven van deze column is er door een groep investeerders een bod uitgebracht op de aandelen van DE Master Blenders, oftewel het Douwe Egberts-concern. Het bod ligt op een niveau van 16,3 maal EBITDA , anders gezegd ruwweg 16,3 maal de operatio­nele kasstroom van het bedrijf. Het bod voor de totale onderneming bedraagt in totaal 7,6 miljard. De gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar bedroeg zo’n 216 miljoen. Wanneer je dat op de koopprijs loslaat, betekent het in ieder geval zo’n 35 keer deze gemiddelde jaarwinst!
Dit laatste is slechts een boekhoudkundige rekensom. Want bij waardebepaling gaat het immers om toekomstige kas­stromen en niet de boekhoudkundige winst. Ik heb daar al eerder over geschreven. Hoe het ook zij, de koper moet er wel van overtuigd zijn, dat hij deze investering terugverdient, om zo de waarde van het bedrijf te blijven koesteren. Wij adviseren onze cliënten al in een vroeg stadium na te denken wat ze met een mogelijke aankoop van een bedrijf willen realiseren. Welk doel willen ze ermee bereiken? Hoe wordt de aankoop gefinancierd? En hoe wordt de onder­neming geïntegreerd in de huidige activiteiten van de onderneming? Vraagstukken waar je in een zo vroeg mogelijk stadium al een antwoord op moet hebben. Tijdens de onderhande­lingen en het uit te voeren boeken­onderzoek leggen we dan ook alvast daarop de accenten.
Vorig jaar is er een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar successen van integraties van bedrijven na overname (M&A Blueprint: from inception to integration, Eversheds Faasen). Daaruit bleek ondermeer, dat als je adviseurs en partijen hebt die bij meer dan tien transacties op jaarbasis betrokken zijn of begeleiden, de integratie erna veel beter en succe­voller verloopt. Anders gezegd: veel ervaring leidt tot een betere integratie, waarbij de bron van succes al ligt bij de opzet en uitvoering van het boekenonderzoek. Noem het de vooruitziende blik al tijdens de overname.
Goed om te weten dat wij ook al een jarenlange ervaring hebben met over­names en tientallen transacties succesvol hebben afgerond. Ervaring loont!

Pieter van den Berg,
Managing Partner
Sophista B.V.Alkmaar
Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar
Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar
T 072 540 80 10 F 072 540 80 20
info@sophista.nl
www.sophista.nl

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl