ZaanBusiness Logo Wit

De plannen van het nieuwe kabinet

Nu de onderhandelingen tussen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en Christenunie zijn afgerond zijn ook de plannen van het nieuwe kabinet bekend.

 

Vennootschapsbelasting

Het nieuwe kabinet wil de vennootschapsbelasting fors verlagen. Voor winsten tot € 200.000 gaat het vennootschapstarief omlaag van 20% naar 16%. Het percentage van de tweede schijf (voor het meerdere boven de € 200.000 winst) gaat het percentage van 25% naar 21%. Omdat deze verlaging de schatkist wat geld kost, zullen zeer waarschijnlijk enkele aftrekposten worden beperkt. Voor alle gebouwen in eigen gebruik gaat gelden dat daarop niet verder kan worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ waarde. Dit was 50%.

Omzetbelasting

Het lage tarief van de omzet­belasting gaat omhoog van 6% naar 9%. Door deze verhoging worden bijvoorbeeld boodschappen, de kapper en de schoenmaker duurder.

Hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek fors verlaagd. Op dit moment wordt de hypotheek­renteaftrek al afgebouwd, met een half procent per jaar. Waar eerst de aftrek maximaal 52% bedroeg, moest dat uiteindelijk uitkomen op het basistarief van 36,93%. Het tarief wordt vanaf 2020 sneller afgebouwd, namelijk in vier jaar met 3% per jaar tot uiteindelijk het tarief van 36,93% in 2023 is bereikt.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat in de aangifte Inkomstenbelasting bij het inkomen wordt opgeteld als u een koopwoning heeft. Het forfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Op basis van de nu geldende regels wordt de bijtelling van het eigenwoningforfait verminderd tot maximaal de aftrekbare rente (de wet ‘Hillen’). Deze regeling wordt in dertig jaar gefaseerd afgeschaft. Daardoor blijft u belasting betalen over het eigenwoningforfait, ook bij een afgeloste eigen woning. Het forfait wordt met 0,15% verlaagd.

Belasting op vermogens in Box III

De belasting op vermogens wordt verlaagd. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, gaat van € 25.000 naar € 30.000. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen. Volgens critici is het tarief van Box III al jaren te hoog. De Belasting­dienst gaat uit van een hoger rendement dan de meeste mensen in de praktijk halen met de historisch lage spaarrente. Om te voorkomen dat spaarders verlies lijden, wil het nieuwe kabinet een betere koppeling tussen de actuele rentestanden en het belastingtarief.

Van vier naar twee belastingschijven

Het nieuwe kabinet wil het belastingstelsel flink vereenvoudigen. Twee van de vier belastingschijven gaan verdwijnen. Het tarief in de eerste schijf gaat vanaf 2019 naar 36,93%. Bij een inkomen uit werk en woning van meer dan € 68.000, komt de tweede schijf in beeld met een belastingtarief van 49,5%.

Dividendbelasting

Bedrijven die dividend uitkeren betalen nu een deel (15%) van het dividend dat ze uitkeren aan de Belastingdienst. Bij Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s) wordt dit bedrag in mindering gebracht op de te betalen belasting in Box II. Vanaf 2019 hoeven bedrijven geen dividendbelasting meer af te dragen en kunnen daardoor meer aan de aandeelhouders uitkeren. De DGA’s betalen dan 25% in Box II. Dit tarief gaat in 2020 naar 27,3% en naar 28,5% in 2021.

 

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG T 075 687 49 59

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

vanderlaangroep.nl

 

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl