ZaanBusiness Logo Wit

De praktijk van social return on investment

Combinatie Sturm Van der Veekens helpt mensen met uitkering aan werk

Eind september sprak de Zaanse wethouder Dennis Straat zijn waardering uit voor de inzet van de Combinatie Sturm Van de Veekens VOF om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Dat deed de wethouder Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Werk & Inkomen tijdens een werkbezoek aan een riolering- en bestratingproject in de Bloemenbuurt in Koog aan de Zaan. “De beide partners in de combinatie denken steeds constructief mee over de invulling van de social return. Bovendien stellen zij doorlopend leer- en stageplaatsen ter beschikking. Dat laatste vind ik ontzettend belangrijk omdat een goede vakopleiding de beste kans biedt op een goede baan. En werk zorgt er tenslotte voor dat iedereen kan bijdragen aan een gezonde en veerkrachtige economie”, aldus de wethouder

Net als alle andere gemeenten in Nederland hanteert Zaanstad de regel dat bij hun projecten een percentage van de opdrachtsom aan ‘social return on investment (SROI)’ moet worden besteed. Dat betekent dat een bedrijf  als opdracht­nemer dan de verplichting heeft om mensen in te zetten met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Werk in kwetsbare buurt

In opdracht van de gemeente Zaanstad vernieuwde de Combinatie Sturm Van der Veekens VOF de riolering en de bestrating in de Bloemenbuurt in Koog aan de Zaan. Omdat dit een oude buurt is, waarin veel huizen een verzwakte fundering hebben, werd nauwkeurig gemonitord of de door het werk veroorzaakte trillingen beneden de vastgestelde waarden blijven. Ook werd het op peil blijven van de grond­waterstand tijdens de werkzaamheden nauwkeurig in de gaten gehouden. Omdat de straten in deze oude buurt smal zijn en de parkeerdruk er hoog is, kampte de uitvoering bovendien voort­durend met ruimtegebrek. Al deze problemen maakten precisiewerk nood­zakelijk en dat is een kolfje naar de hand van de combinatie, omdat er zo volop gebruik werd gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring.

Gezamenlijk sterker

Sturm BV en Gebroeders van der Veekens BV zijn twee Zaanse allround  grond-, weg- en waterbouwbedrijven die zich in de afgelopen decennia elk op een deel­gebied hebben gespecialiseerd. Sturm BV houdt zich met name bezig met aanleg en onderhoud van rioleringstelsels en het verwerken van vervuilde grond, terwijl Gebroeders van der Veekens zich voornamelijk richt op bestratingswerkzaamheden. Gezamenlijk kunnen de bedrijven grotere projecten aannemen en beter concurreren met de grote spelers in de markt. Door de samenwerking is het bovendien niet noodzakelijk om bij omvangrijke projecten het hele bedrijf in te zetten, maar nemen beide partners elk de disciplines voor hun rekening die het beste bij hun specialisatie passen. Zo krijgt elk onderdeel van het project optimale aandacht en houden beide bedrijven toch de ruimte om ook hun andere klanten te blijven bedienen tijdens de looptijd van grote projecten.

Gemeente en markt trekken samen op

Hoewel Frenk Clemens en Vinus van der Veekens, de directeuren van respectievelijk Sturm BV en Gebroeders van der Veekens BV, volledig achter het principe van social return staan, pleiten zij toch voor optimalisering van de regeling. Zo zou de maximale periode van één of twee jaar, waarvoor mensen uit de WW of bijstand kunnen worden aangenomen, moeten worden verlengd tot vier jaar. Het gaat bijna altijd om ongeschoolde mensen, die al geruime tijd niet hebben gewerkt. Het duurt minstens een jaar voordat zij gewend en opgeleid zijn. De periode, waarin de investeringen in deze mensen kunnen worden terug­verdiend, is momenteel dus te kort. Bovendien zorgt de regeling ervoor dat er in de huidige krimpende markt geen plaats meer is voor leerlingen van het SPG (opleiding InfraVak). De voor- en nadelen aan de social returnregeling worden door zowel de marktpartijen als de gemeente onderkend. Clemens en Van der Veekens hebben er daarom alle vertrouwen in dat er in goed overleg oplossingen zullen worden gevonden en dat er in de toekomst nog veel mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt geholpen kunnen worden.

Combinatie Sturm – van der Veekens VOF
Sluispolderweg 3    1505 HJ Zaandam
www.sturmzaandam.nl | www.gebrvanderveekens.nl