De Stoelendans en het omgekeerd afspiegelen

Er wordt nog steeds veel gereorganiseerd. Soms wordt daarbij de zogenaamde stoelendans toegepast. In dat geval komen bepaalde bestaande functies te vervallen en worden nieuwe functies gecreëerd, waarop de boventallige werknemers kunnen solliciteren. De werkgever mag voor die nieuwe functies selecteren op basis van kwaliteit, terwijl anders als regel het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast. Belangrijk hierbij is wel dat de vervallen functies en de nieuwe functies niet (onderling) uitwisselbaar zijn.  

Ook onder de WWZ is de stoelendans nog steeds mogelijk, maar er zijn wel enkele specifieke regels en voorwaarden gegeven, die zijn terug te vinden in de Ontslagregeling en de daarop gebaseerde Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfs­economische omstandigheden.

Indien een functie vervalt en een deel van de werkzaamheden wordt voortgezet in een nieuwe functie is selectie van de beste werknemer voor de nieuwe functie niet zonder meer mogelijk als er meer werknemers geschikt zijn dan het aantal functieplaatsen. Indien in het kader van een stoelendans een deel van de werkzaamheden van een vervallen functie wordt voortgezet in een nieuwe functie, dient omgekeerd te worden afgespiegeld, indien er meer geschikte werknemers zijn dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. De afweging tussen geschikt en ongeschikt mag de werkgever echter nog steeds maken. In de eventuele om­gekeerde afspiegeling hoeven on­geschikte werknemers niet te worden meegenomen.

Functie aanbieden

Dit omgekeerde afspiegelingsbeginsel is nieuw. Stel u heeft een groot aannemersbedrijf, waarbij van de functie technisch tekenaar drie van de vijf arbeidsplaatsen vervallen. De functie projectleider (met vijf arbeidsplaatsen) vervalt geheel. U creëert een nieuwe functie van project­coördinator, met drie arbeidsplaatsen. Die nieuwe functie is niet uitwisselbaar met die van technisch tekenaar en projectleider. Wel worden in de nieuwe functie werkzaamheden van de vervallen functie projectleider voortgezet. Vervolgens blijkens een technisch tekenaar en vier projectleiders geschikt voor de nieuwe functie. U mag in deze situatie niet meer de meest geschikte kandidaten selecteren. U moet de vacatures eerst aanbieden aan de geschikte projectleiders, omdat in de nieuwe functie deels de werkzaamheden van de vervallen functie projectleider worden voortgezet. Omdat er meer geschikte projectleiders zijn dan arbeidsplaatsen, moet de werkgever de nieuwe functie aanbieden aan de drie projectleiders die op basis van het af­spiegelingsbeginsel daarvoor in aanmerking komen.

Uitwisselbaarheid

De stoelendans onder de WWZ kan derhalve nog steeds, maar selectie van de meest geschikte kandidaat voor een nieuwe functie is niet zonder meer mogelijk. Als in de nieuwe functie werkzaam­heden van een vervallen functie worden voortgezet en er meer geschikte kandi­daten dan nieuwe functies zijn, moet er omgekeerd worden afgespiegeld. Verder geldt nog steeds dat als een boventallige werknemer niet geschikt is voor de nieuwe functie, de werknemer ook niet in deze nieuwe functie geplaatst hoeft te worden zo lang er geen sprake is van uitwisselbaarheid tussen de oude en nieuwe functie. Teneinde het vermoeden van willekeur te voorkomen, blijft het zaak om de selectieprocedure voor de nieuwe functies transparant en objectief in te richten. Een goede omschrijving van de nieuwe functie is een absolute voorwaarde. Ook een assessment kan helpen om de objectiviteit van de selectieprocedure te staven.

Reorganiseren en omgekeerd afspiegelen is geen eenvoudige zaak en vergt een goede voorbereiding. Dam Advocaten kan u daar zeker bij van dienst zijn.

Dam Advocaten

Bezoekadres
Dam 34
1506 BE Zaandam

Postadres
Postbus 1275
1500 AG Zaandam

Tel 075 631 3121
Fax 075 670 5748
E-mail info@damadvocaten.nl

damadvocaten.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl