Investeren en financieren

Het MKB is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Dan is het goed om te lezen dat uit recente publicaties van grootbanken blijkt dat de investeringen in het MKB in veel sectoren zijn toegenomen. Ondanks inter­nationale onzekerheden en geopolitieke spanningen is het ondernemersvertrouwen over het algemeen positief en dat uit zich in een grotere investeringsbereidheid bij ondernemers.  

Uiteraard wordt dit mede gestuurd door een verbetering van de financiële positie van ondernemingen vanwege de aantrekkende economie. Hoewel de verschillen tussen sectoren groot zijn, kunnen we concluderen dat het MKB over het algemeen weer volop investeert. Met name investeringen in personeel, machines, ICT, voorraden en activa, maar ook in grote projecten of overnames van andere ondernemingen of bedrijfsactiviteiten, merken wij in de praktijk. Aangezien deze investeringen veelal (voor)gefinancierd moeten worden, neemt de behoefte aan groei-, werkkapitaal- en overname­financiering toe. Daarbij geldt dat het slagen van een financieringsaanvraag niet altijd even gemakkelijk gaat. De financierbaarheid van investeringen begint daarom met een goed onderbouwd plan.

Ondernemers nemen investeringsbeslissingen om groeimogelijkheden te creëren en hiervan te profiteren. Maar welke investering levert nou naar verwachting het meeste toegevoegde waarde op voor de onderneming? Voordat de beslissing wordt genomen om in een bepaald plan/project te investeren is het van belang om de verschillende opties en scenario’s met elkaar te vergelijken. Een Euro kun je immers maar 1 keer uitgeven, waarbij een eenmaal genomen beslissing de andere mogelijkheden in beginsel uitsluit. Ervan uitgaande dat een ondernemer streeft naar verbetering van zijn huidige positie, zal hij daarom investeren in het plan dat naar verwachting het meeste zal opleveren, waarbij een inschatting van zijn risico is meegenomen. Een goed onderbouwd businessplan met realistische inschattingen van marktomstandigheden, de te verwachten geldstromen, risico’s en het verloop van de uiteindelijke financieringsbehoefte is hiervan het uitgangspunt. Het geeft richting aan de te nemen in­vesteringsbeslissing en zet de alterna­tieven voor de ondernemer op een rijtje.

Inzicht in de financieringsbehoefte

Bovendien draagt een goed plan bij aan de financierbaarheid. Het verstrekken van uitsluitend een bancaire lening is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. De tijd dat we op basis van het verstrekken van een enkele jaarrekening financiering ontvingen ligt alweer ver achter ons. Ook banken en investeerders maken hun afwegingen over de haalbaarheid van de investering, te verwachten opbrengsten en het terugbetalen van rente- en aflossing hieruit. Een financier verlangt een duidelijk plan met de investeringsoverwegingen en financiële uitwerking daarvan. Door het inzicht in de financieringsbehoefte kunnen afwegingen worden gemaakt over de optimale invulling hiervan.

Stapelfinanciering

Daarbij worden ook andere vormen van financiering onderzocht, de zogenaamde stapelfinanciering. De traditionele banken benadrukken dit steeds vaker bij het beoordelen van kredietaanvragen. Te denken valt aan lease, factoring en verschillende overheidsfaciliteiten zoals het innovatiekrediet. Maar ook andere type financiers dan de traditionele banken worden steeds meer bij elkaar gebracht. Alternatieve financiers als crowdfunding, kredietunies, informal investors en participatiemaatschappijen spelen een belangrijke rol in het toekomstige financieringslandschap. Afhankelijk van het investeringsplan en de doelstelling zullen er belangrijke afwegingen moeten worden gemaakt in het bepalen en vinden van de gewenste financier.

Zichzelf terugverdienen

Uiteindelijk zullen voor goede investeringsplannen van financieel gezonde bedrijven de financieringsmogelijkheden bij verschillende type financiers volop aanwezig zijn. Een goede voorbereiding hierin verdient zichzelf altijd terug!

André Scheirlinck

Register Valuator

Sophista fusies & overnames

Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar

Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar

T: 072 540 80 10

E: info@sophista.nl

www.sophista.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Netwerkevents

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 10/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 18/04/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 16/05/2024 | 00:00

 • Haringparty (13 of 20 juni) De Corner
  • 13/06/2024 - 20/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst Zaanlinq
  • 25/06/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 12/09/2024 | 00:00

 • Netwerkbijeenkomst De Corner
  • 17/10/2024 | 00:00

 • Webdevelopment: Webstation web-station.nl